Samleskinneholder for fordelings-samleskinnesystem

For oppbygging av vertikale fordelings-samleskinnesystemer. For samleskinne 30 x 5 og 30 x 10 mm.