IT-Infrastruktur

IT-Power

Complete solutions for power distribution and backup ensures high availability of your IT and saves costs.

IT-Power

Power Distribution Unit PDU

Med den kompakte PDU-en blir hver IT-rack utstyrt med en profesjonell strømfordeling. I IT serverrackene skjer montasjen uten verktøy i Zero-U-Space. De omfattende energimåle- og overvåkingsfunksjonene gjør PDU til en...

IT-Power

Power System Modul PSM

En eller to innmatinger med en eller tre faser, redundans ved å skifte pluggretningen til stikkontaktmodulen. Valgfri måling av spenning, strøm og forbruk.

IT-Power

Strømforsyning

Stikkontaktlister, tilkoblingslister, kabelforgreningsboks, stikkontakt, Energy-boks, PCU

IT-Power

UPS-systemer

Rittal UPS-systemer Power Modular Concept for høy tilgjengelighet, sikring av kritisk last skjer med høy virkningsgrad til UPS-en.