IT-Infrastruktur

IT-Cooling

Klimakonseptene fra Rittal dekker alt fra kjøling av enkelt-rack til hele datasentre, og da med fokus på sikkerhet og effektivitet

IT-Cooling

Liquid Cooling Packages

LCP CW: Ekstremt høye varmelaster transporteres ut av IT-rackene via luft/vann-varmeveksler. LCP DX: Ideelt for kjøling av små og middels IT-anvendelser.

IT-Cooling

Liquid Cooling Units

Effektiv kjøling uten romtap av TS IT-racker og Micro Data Center. Optimal støtte av IT-kompatibel "front-to-back"-luftstyringen. Høy utfallssikkerhet på grunn av at single og redundante varianter er tilgjengelige.

IT-Cooling

Chiller for IT-Cooling

Pålitelighet kjøling for IT-utstyr som LCP eller luft/vann-varmevekslere eller for prosjektspesifikke behov.

IT-Cooling

Aisle

Dør- og takelementer skiller den varme og kalde luften i datasentralen. Det øker klimateknikkens effektivitet. Kan anvendes som varm- eller kaldgangsavdeling.

IT-Cooling

Kjøleaggregat for takmontering Blue e+ IT

Ved å bruke Blue e+ teknologien er Bundle optimalt tilpasset kravene til energieffektiv kjøling av IT-racker. Kommunikasjonen til forskjellige systemer samt overvåkings- og energistyring skjer i kombinasjon med grensesnittene til...

IT-Cooling

Kjøleaggregat Blue e+ IT for veggmontering

Blue e+ teknologien gir en optimal løsning, som tilfredstiller kravene til energieffektiv kjøling av IT rack. Kommunikasjonen til forskjellige systemer samt overvåkings- og energistyring skjer i kombinasjon med grensesnittene til...

IT-Cooling

Kjøleaggregater for takmontering for kjøling av IT-utstyr

Aktiv systemskapkjøling for tapseffekter inntil 3 kW. Settpunktavhengig regulering av servertilførselslufttemperaturen.

IT-Cooling

Tilbehør for IT-Cooling

Egnet tilbehør for Blue e+-kjøleaggregater, LCP CW- og LCP DX-anvendelser.