IT-Cooling

Tilbehør for IT-Cooling

Egnet tilbehør for Blue e+-kjøleaggregater, LCP CW- og LCP DX-anvendelser.

Tilbehør for IT-Cooling

Luftkanal for kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT

For kaldlufttilførselen foran 19"-nivået i kombinasjon med kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT.

Tilbehør for IT-Cooling

Stålplatedør for kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT

For montering av kjøleaggregat for veggmontering. Utsparingen i døren er plassert slik at kjøleaggregatet for veggmontering står midt på døren.

Tilbehør for IT-Cooling

Takplate for kjøleaggregat for takmontering Blue e+ IT

For montering av kjøleaggregat for takmontering. Utsparingen i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.

Tilbehør for IT-Cooling

Luftledningssett for LCP Hybrid

Kanalsettet fører luftstrømmen uten store trykktap inn i varmeveksleren til LCP Hybrid.

Tilbehør for IT-Cooling

Berøringsskjerm-display, farget for LCP rack/Inline CW

Via displayet blir alle relevante driftsparametere vist direkte på LCP-en, og det gjør det mulig å overvåke viktige funksjoner til LCP direkte og foreta innstillinger.

Tilbehør for IT-Cooling

Kondensatorenhet for LCP DX

Kondensatorenheten er nødvendig ved bruk av kjølemiddelbaserte LCP-er. Avhengig av utførelse er enheten utstyrt med en ekstern kondensator og vifte eller en ekstra frikjøler. Varianten med frikjøler er nødvendig...

Tilbehør for IT-Cooling

Vertikal tetting for TS IT

For å blokkere luftstrømmen til venstre og høyre for 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.

Tilbehør for IT-Cooling

Tilkoblingsslange

Fleksibel og avkortbar tilkoblingsslange inkl. tosidig unionmutter for å / koble LCP-/LCU-en til en fast rørinstallasjon.

Tilbehør for IT-Cooling

Bakre adapter for LCP Inline CW

For å lukke åpningene i det bakre området som er der ved montering av en LCP Inline.

Tilbehør for IT-Cooling

Kondensatpumpe for LCP rack/Inline CW

For tømming av kondensvann fra LCP Rack/Inline CW.

Tilbehør for IT-Cooling

Viftemodul for LCP rack/Inline CW

Økning av kjøleeffekten. I tillegg kan redundans oppnås eller det elektriske effektforbruket kan reduseres.

Tilbehør for IT-Cooling

Filtermatteholder for LCP Inline CW

Filtermatteholder for LCP Inline CW.

Tilbehør for IT-Cooling

Filtermatte for LCP Inline CW

Filtermatter for LCP Inline CW.

Tilbehør for IT-Cooling

Sideveggfeste for LCP

For montering av VX sidevegg på en LCP.

Tilbehør for IT-Cooling

Børstelistsett for LCU CW

For å skille varm-/kaldsoner inne i et VX IT-nett-/serverracks med innebygd LCU CW.