IT-Cooling

Tilbehør for IT-Cooling

Egnet tilbehør for LCP CW og LCP DX anvendelser.

Tilbehør for IT-Cooling

Luftledningssett for LCP Hybrid

Kanalsettet fører luftstrømmen uten store trykktap inn i varmeveksleren til LCP Hybrid.

Tilbehør for IT-Cooling

Berøringsskjerm-display, farget for LCP rack/Inline CW

Via displayet blir alle relevante driftsparametere vist direkte på LCP-en, og det gjør det mulig å overvåke viktige funksjoner til LCP direkte og foreta innstillinger.

Tilbehør for IT-Cooling

Kondensatorenhet for LCP DX

Kondensatorenheten er nødvendig ved bruk av kjølemiddelbaserte LCP-er. Avhengig av utførelse er enheten utstyrt med en ekstern kondensator og vifte eller en ekstra frikjøler. Varianten med frikjøler er nødvendig for kombinasjonene LCP DX/FC. Enheten er...

Tilbehør for IT-Cooling

Vertikal tetting for TS IT

For å blokkere luftstrømmen til venstre og høyre for 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.

Tilbehør for IT-Cooling

Tilkoblingsslange

Fleksibel tilkoblingsslange som kan forkortes, inkl. tosidig unionmutter for tilkobling av LCP-en til et fast rørsystem.

Tilbehør for IT-Cooling

Bakre adapter for LCP Inline CW

For å lukke åpningene i det bakre området som er der ved montering av en LCP Inline.

Tilbehør for IT-Cooling

Viftemodul for LCP rack/Inline CW

Økning av kjøleeffekten. I tillegg kan redundans oppnås eller det elektriske effektforbruket kan reduseres.

Tilbehør for IT-Cooling

Filtermatteholder for LCP Inline CW

Filtermatteholder for LCP Inline CW.

Tilbehør for IT-Cooling

Filtermatte for LCP Inline CW

Filtermatter for LCP Inline CW.

Tilbehør for IT-Cooling

Sideveggfeste for LCP

For montering av VX sidevegg på en LCP.