Modulære RZ-løsninger

RiMatrix Data Center Container RDC

De modulbaserte datasentrene i containeren gir en perfekt og skalerbar løsning, uansett om det det dreier seg om individuelt eller for anvendelse i en mellomstor bedrift, Cloud- og Edge-anvendelser eller forhåndskonfigurerte datasenter-containere, med vårt modulbaserte containersystem finner du den riktige løsningen for ditt behov.

RiMatrix Data Center Container RDC

RDC All-in-One-container

Tilkoblingsklar IT-infrastruktur i en robust container, som standardiserte IT-moduler inkl. UPS-modul og kjølefunksjon i forskjellige effektklasser for mellomstore, Cloud- og Edge-anvendelser.

RiMatrix Data Center Container RDC

RDC IT-container

Tilkoblingsklar IT-infrastruktur i en robust container, som standardiserte IT-moduler i forskjellige effektklasser for mellomstore, Cloud- og Edge-anvendelser.

RiMatrix Data Center Container RDC

RDC Power-container

Modulbasert oppbygde UPS-systemer med redundanser for å forsyne en eller flere IT-moduler.

RiMatrix Data Center Container RDC

RDC Cooling-container

Effektive kjølesystemer i containerrammen, tilkoblingsklar og systemtestet med redundante kjøleenheter med integrert frikjøling eller ekstra ekstern frikjøling og nettverksfunksjoner.