IT-sikkerhetsløsninger

Brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC

Med VdS-testet brannvarslings- og slokkesystem for nettverks- og serverskap kan opptil fem rekkekoblede rack overvåkes og slukkes i tilfelle brann. Det miljøvennlige slukkemiddelet NOVEC™ 1230 er ikke kritisk for IT-komponentene.

Brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC

Brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC III Master

DET-AC Plus er et kompakt brannvarslings- og aktivslokkeanlegg med aspirasjonssystem, montert i en høydeenhet.

Brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC

Utvidelsesenhet DET-AC III Slave

I kombinasjon med DET-AC III Slave-anlegget kan inntil fem rekkemonterte skap slukkes.

Brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC

Anlegg for tidlig deteksjon av brann EFD III

EFD-anlegget er et kompakt 19", 1 HE anlegg for tidlig deteksjon av brann med aktivt aspirasjonssystem.

Brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC

Rørsett for DET-AC III/EFD III

Rørsett for brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC III Master og tidligbrannvarslingsanlegg EFD III.

Brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC

Avdekningssett for TS IT og LCP i forbindelse med DET-AC III Master/Slave

Avdekningssett for TS IT og LCP.