Anlegg for tidlig deteksjon av brann EFD III

EFD-anlegget er et kompakt 19", 1 HE anlegg for tidlig deteksjon av brann med aktivt aspirasjonssystem.