Rittal Automasjonssystemer

Bestykning

Takket være effektivt samspill mellom Engineering, konfeksjonering, håndverktøy og Rittal montasjebord blir bestykningsprosessen lett tilgjengelig, ergonomisk og sikker.

Bestykning

Montasjebord

Montasjebordene er mobile bord hvor hellingen kan justeres, og hvor, avhengig av type, også høyden kan justeres, og som brukes for montering av montasjeplater og kapslinger.

Bestykning

Tilbehør montasjebord

Ergonomisk og effektiv utvidelse av montasjebordene.