Strømskinnebearbeiding

Strømskinnebearbeiding stasjonær CW 120-S

De stasjonære produktløsningene for strømskinnebearbeidelse egner seg for eksakt, rask og ergonomisk bøying, stansing og kutting av samleskinner. Den integrerte presisjonslaseren letter bøye- og stanseprosessen.

Strømskinnebearbeiding stasjonær CW 120-S

Bøy- og hullstanseenhet for strømskinne CW 120-S

Bøye- og hullstanse-enheten i produktserien CW 120-S er egnet til bøying og stansing av strømskinner. Du kan stanse ut runde og avlange hull. Den integrerte presisjonslaseren letter bøye- og stanseprosessen. Bøye- og...

Strømskinnebearbeiding stasjonær CW 120-S

Strømskinnetilskjæringsapparat CW 120-S

Tilpasningsapparatet i produktserien CW 120-S er egnet for avkorting av strømskinner. Den integrerte presisjonslaseren letter bøye- og stanseprosessen. Apparatet kan enkelt monteres på en arbeidsbenk.

Strømskinnebearbeiding stasjonær CW 120-S

Elektrohydraulikkpumpe

Elektrohydraulikkpumpen brukes til å drive produktene i produktserien CW 120-S.