Strømskinnebearbeiding

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Det riktige verktøyet for bearbeiding av strømskinner.

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Stempel

Stemplene brukes sammen med matrisene for stansing av runde hull med en diameter på 6,6 mm til 21,5 mm i strømskinner.

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Matrise

Matrisene må brukes i kombinasjon med det aktuelle stemplet. Disse muliggjør stansing av runde hull i strømskinner.

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Fotbryter

Fotbryteren inklusive tilkoblingskabel for å bruke apparatene til strømskinnebehandling i produktserien CW 120-S.

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Hydraulikksylinder

Hydraulikksylinderen egner seg for utsparinger i stålplate og rustfritt stål. Den må brukes i forbindelse med hydraulikkpumpen eller CW 120-M.

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Hydraulikkslange

Hydraulikkslange, i kombinasjon med hydraulikksylinder, muliggjør utstansing av runde, kvadratiske og vinkelrette utsparinger i stålplate eller rustfritt stål. Den må brukes i forbindelse med hydraulikkpumpen eller CW 120-M.

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Lagerrulle for strømskinner

Støtterull for komfortabel håndtering ved kutting av strømskinner med CW 120 S.

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Stempel og matrise for avlange hull

For å lage avlange hull i strømskinner opptil maks. 21 x 18 mm.

Tilbehør strømskinnebearbeiding

Tilbehør hullstanseverktøy

For punching round, square and rectangular cut-outs.