System monitorowania CMC III

Jednostki sterujące CMC III

Do wykonywania poleceń sterujących oraz do zasilania i regulacji odbiorników

Jednostki sterujące CMC III

CMC III I/O Units

Monitorowanie maks. ośmiu wejść cyfrowych i sterowanie za pomocą maks. czterech wyjść przekaźnikowych.

Jednostki sterujące CMC III

CMC III Power Units

Do pomiaru prądu/energii oraz włączania/wyłączania odbiorników, np. wentylatorów.