Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna.

My, czyli Rittal Sp. z o.o. (zwani dalej Rittal) cieszymy się z Państwa wizyty na naszej witrynie. Ochrona Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania jest dla nas ważna. Chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas wizyty na naszej stronie. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje zapisujemy podczas Państwa wizyty na stronie Rittal i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Dane osobowe

Zasadniczo do korzystania z naszej witryny nie jest konieczne podawanie swoich danych osobowych. Jednak potrzebujemy ich, aby mogli Państwo korzystać z naszej oferty bez ograniczeń. „Dane osobowe“ to szczegółowe informacje osobiste lub rzeczowe o określonej lub możliwej do określenia osobie fizycznej. Są to z jednej strony informacje odnoszące się bezpośrednio do Państwa, np. Państwa prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Zalicza się tutaj także informacje, które wprawdzie nie ujawniają bezpośrednio Państwa tożsamości, ale można je z Państwem połączyć – np. preferowane strony internetowe, liczba użytkowników strony lub Państwa adres IP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: dane osobowe będą przez nas gromadzone, wykorzystywane i przekazywane jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone pod względem prawnym, konieczne do korzystania z naszej oferty lub gdy wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemowego nasze serwery zapisują tymczasowo: dane połączeniowe wysyłającego zapytanie komputera (adres IP), odwiedzane przez Państwa nasze podstrony, datę i czas trwania wizyty, znacznik identyfikacyjny wykorzystywanej wyszukiwarki i systemu operacyjnego (tzw. „user agent“), a także witrynę, z której zostali Państwo do nas przekierowani (tzw. „referrer“). Dane te są przez nas analizowane w celach statystycznych. Odbywa się to w formie zbiorczej, poszczególni użytkownicy nie są śledzeni. Dodatkowe informacje osobowe, np. Państwa nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail nie są zapisywane, chyba że podają Państwo te dane dobrowolnie, np. w ramach aplikacji online, prośby o udzielenie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w przypadku zapisania się do newslettera lub rejestracji w sklepie internetowym.

Jeśli chcą Państwo przekazać nam określone dane, np. w ramach aplikacji, drogą inną niż elektroniczna, mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami np. pocztą tradycyjną, wykorzystując przy tym adres podany w Impressum.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji Państwa próśb oraz zapytań, a więc z reguły w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, odpowiedzi na Państwa zapytania, w ramach Państwa korzystania z aplikacji online lub przesłania newslettera, do którego się Państwo zapisali. Tylko gdy uprzednio wyrazili Państwa zgodę lub – o ile dopuszczają to przepisy prawa – nie wnieśli Państwo sprzeciwu, wykorzystujemy te dane do ankiet dot. produktów i w celach marketingowych. Państwa dane osobowe są udostępniane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy regulacje prawne dopuszczają ich udostępnianie. Jeśli do świadczenia usługi lub odpowiedzi na zapytanie konieczne jest udostępnienie danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujemy, że przestrzegane są przy tym przepisy prawne dot. ochrony danych osobowych. Ponadto zobowiązujemy naszych zewnętrznych usługodawców do przestrzegania właściwych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, do zachowania ich poufności oraz do bezzwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli nie będą już potrzebne.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymać nasz newsletter, potrzebujemy w tym celu Państwa aktualnego adresu e-mail oraz informacji, za pomocą których będziemy mogli sprawdzić, że są Państwo posiadaczem podanego adresu e-mail i wyrażają zgodę na otrzymanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone. Niniejsze dane wykorzystywane są jedynie w celu wysłania newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim. W momencie zgłoszenia do newslettera wraz z Państwa adresem e-mail zapisujemy również Państwa adres IP oraz godzinę/datę zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie w celu zapisania Państwa dobrowolnego zgłoszenia i zgody, gdyby osoba trzecia wykorzystała Państwa adres e-mail lub bez Państwa wiedzy zapisała się na otrzymanie newslettera. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz jego wykorzystanie w celu wysłania newslettera. Zgodę można odwołać, klikając w zamieszczony w newsletterze link lub wysyłając wiadomość na podane w nim lub pod nim dane kontaktowe.

HubSpot

Niniejsza strona korzysta z HubSpot – usługi HubSpot Inc., producenta oprogramowania z USA z oddziałem w Irlandii (HubSpot Inc., 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, telefon: +353 1 5187500) – którą wykorzystujemy w różnych aspektach naszego marketingu internetowego. Zalicza się tutaj między innymi:

  • Content Management (np. treści strony internetowej)
  • e-mail marketing (newsletter oraz automatyczny mailing, np. w celu informacji o update)
  • Social Media Publishing & Reporting (np. LinkedIn)
  • Reporting (np. źródła ruchu, dostępy, itp. …)
  • zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników & CRM)
  • udostępnianie landing page i formularzy kontaktowych

Hubspot wykorzystuje tzw. pliki „Web-Beacons“ oraz pliki „Cookies“, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające nam analizę korzystania przez Państwa z witryny. Zapisane informacje (np. adres IP, lokalizacja, rodzaj wyszukiwarki, czas trwania wizyty oraz odwiedzane strony) Hubspot analizuje na nasze zlecenie, aby wygenerować raporty dot. wizyty i odwiedzanych przez Państwa stron. Jeśli generalnie nie życzą sobie Państwo zapisywania informacji przez pliki Cookies, mogą Państwo w każdej chwili przez dokonanie odpowiednich ustawień na swojej przeglądarce uniemożliwić zapisywanie tych plików.

Zapisywane przez nas za pośrednictwem Hubspot dane są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania i optymalizacji naszego marketingu. Możemy także wykorzystywać Państwa dane w celu skontaktowania się z Państwem jako odwiedzającym naszą witrynę oraz w celu ustalenia, jakie usługi naszego przedsiębiorstwa są dla Państwa interesujące. Jeśli subskrybują Państwo nasze newslettery i pobierają katalogi oraz whitepapery oraz inne dokumenty, możemy za pośrednictwem HubSpot zapisywać podczas Państwa wizyty także dodatkowe dane osobowe (przede wszystkim nazwisko / adres e-mail) oraz w ukierunkowany sposób informować o preferowanych przez Państwa zakresach tematycznych. Przy pomocy HubSpot udostępniamy także naszą usługę rejestracji. Usługa rejestracji umożliwia Państwu jako odwiedzającym naszą witrynę uzyskanie informacji o naszym przedsiębiorstwie, pobieranie treści oraz udostępnienie nam Państwa danych kontaktowych i innych informacji o sobie oraz Państwa przedsiębiorstwie. Tam, gdzie jest to konieczne pod względem prawnym, poprosimy Państwa uprzednio i odrębnie o udzielenie zgody na gromadzenie, zapisywanie oraz przetwarzanie Państwa danych.

Zapisywane przez nas za pośrednictwem HubSpot dane będą gromadzone na serwerach naszego zleceniobiorcy HubSpot w USA. Stworzyliśmy warunki konieczne, aby spełnić wymogi RODO, w szczególności ustawy o ochronie danych. HubSpot Inc. ma certyfikat zgodnie z warunkami „EU – U.S. Privacy Shield Frameworks“ i podlega TRUSTe Privacy Seal oraz “ Wszystkie przepisy o ochronie danych” HubSpot znajdą Państwo tutaj. Ponadto HubSpot informuje Państwa tutaj o przestrzeganiu przez HubSpot Inc. przepisów RODO. Tutaj i tutaj HubSpot udostępnia informacje o wykorzystywanych przez nich plikach Cookies.

Ochrona danych Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „Cookies“ – pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające nam analizę korzystania przez Państwa z witryny. Sporządzane przez pliki Cookies informacje dot. korzystania przez Państwa z tej witryny są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na niniejszej witrynie usługa Google Analytics rozszerzona została o kod „anonymizeIP“. W ten sposób w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym Państwa adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazany zostaje pełny adres IP i tam skrócony. Na zlecenie dostawcy strony internetowej Google będzie korzystało z tych informacji, aby analizować korzystanie przez Państwa z tej usługi, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć inne usługi związane z aktywnością na stronie i z korzystaniem z Internetu względem operatora strony internetowej. Mogą Państwo zablokować możliwość przechowywania plików Cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce; muszą jednak Państwo pamiętać, że można wtedy utracić możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

Pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki, mogą Państwo zapobiec zapisywaniu przez Google wytworzonych przez pliki Cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa z tej strony danych (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. Alternatywnie do dodatków przeglądarki, w szczególności przeglądarek na urządzeniach mobilnych, aby zapobiec zapisywaniu danych przez Google Analytics, mogą Państwo kliknąć w poniższy link. Zainstalowany zostanie plik cookie-opt-out, który zapobiegnie przyszłej rejestracji Państwa danych podczas odwiedzin na niniejszej witrynie. Funkcja cookie-opt-out działa wyłącznie w tej przeglądarce, dotyczy naszej witryny i zostanie zainstalowana na Państwa urządzeniu. W razie usunięcia plików Cookies z tej przeglądarki będą Państwo musieli ponownie ustawić funkcję cookie-opt-out. Ponadto używamy Google Analytics w celu statystycznej analizy danych z pliku cookie DoubleClick oraz AdWords. Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, można dokonać dezaktywacji za pomocą Menedżera preferencji reklam. Więcej informacji o warunkach korzystania i ochronie danych znajdą Państwo na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/.

Zakładki społecznościowe

Na naszej witrynie zintegrowane są tzw. zakładki społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube). Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, przy pomocy których użytkownicy takiej usługi mogą gromadzić linki i powiadomienia o wiadomościach. Są one zintegrowane na naszej witrynie jedynie jako linki do odpowiednich usług. Dopiero po kliknięciu w zintegrowaną grafikę zostaną Państwo przekierowani na stronę danego dostawcy, tj. dopiero wówczas przekazywane są dostawcy informacje o użytkowniku. Informacje dot. postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z niniejszej witryny zawierającej zakładki społecznościowe znajdą Państwo w poniższych przepisach o ochronie danych osobowych. Samo korzystanie z usług określają poza naszą ofertą wyłącznie przepisy o ochronie danych danego dostawcy.

Wtyczki społecznościowe Facebooka

W niniejszej ofercie znajdują się wtyczki społecznościowe („wtyczki“) sieci społecznościowej facebook.com, która jest administrowana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). Wtyczki oznaczone są logiem Facebooka (białe „f“ na niebieskim tle, hasłami „Like“, „Lubię to“ lub ikoną uniesionego kciuka) bądź dodatkową informacją „Wtyczki społecznościowe Facebooka“. Lista i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka są do wglądu tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/. Gdy odwiedzą Państwo witrynę niniejszej oferty zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie udostępniona przez Facebook bezpośrednio Państwa przeglądarce, a następnie zintegrowana na witrynie. Zatem nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych przez Facebook przy pomocy tej wtyczki i informujemy o tym Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: https://www.facebook.com/help/186325668085084.

przez zintegrowanie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że uruchomili Państwo odpowiednią stronę naszej oferty. Jeśli jednocześnie są Państwo zalogowani na Facebooku, wizytę na naszej witrynie Facebook może bezpośrednio przyporządkować do Państwa konta na w tym serwisie. Gdy włączają Państwo wtyczki, uruchamiając na przykład funkcję „Polub” lub „Udostępnij”, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwera Facebooka i tam zapisywana. Nawet jeśli nie są Państwo użytkownikami Facebooka, Facebook może poznać Państwa adres IP i go zapisać. Zgodnie z tym co podaje Facebook, w Niemczech zapisuje się tylko anonimowy adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z tym prawa i możliwości dokonywania ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności zostały określone w informacji o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli są Państwo użytkownikami Facebooka i nie chcą, żeby Facebook za pośrednictwem naszej strony gromadził Państwa dane i łączył je z Państwa zapisanymi na Facebooku danymi użytkownika, należy przed wejściem na stronę wylogować się z tego serwisu. Inne ustawienia i sprzeciw wobec korzystania z danych w celach marketingowych można indywidualnie zmienić w ramach ustawień profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Google reCAPTCHA

Nasza strona internetowa używa Google reCAPTCHA w celu weryfikacji i zabezpieczenia automatycznego serwera (boty) przed dostępem oraz interakcją z naszą stroną internetową. Chodzi tutaj o usługę firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google“. Dzięki certyfikacji zgodnie z konwencją o ochronie danych UE-USA („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych osobowych także podczas przetwarzania danych w USA.

Dzięki tej usłudze Google może ustalić, z jakiej witryny zostało wysłane zapytanie oraz z jakiego adresu IP zostało aktywowane pole wprowadzania reCAPTCHA. Oprócz Państwa adresu IP Google rejestruje jeszcze inne informacje niezbędne dla zagwarantowania tej usługi.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczne udostępnianie naszej strony internetowej i ochrona przed niepożądanymi zautomatyzowanymi dostępami w formie spamu itp. Na stronie https://policies.google.com/privacy Google publikuje szczegółowe informacje dot. ogólnego obchodzenia się z Państwa danymi użytkownika.

LinkedIn

Na tej stronie wykorzystane są wtyczki sieci społecznościowej „linkedin.com“, która administrowana jest przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043,USA („LinkedIn“). Wtyczki te są oznaczane logiem LinkedIn. Po wyświetleniu naszej strony internetowej zawierającej taką wtyczkę Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem LinkedIn. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych przez LinkedIn przy pomocy tej wtyczki i informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Po wyświetleniu naszej strony internetowej zawierającej wtyczkę, LinkedIn jest przekazywana informacja o tym, którą z naszych witryn Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani jako użytkownicy YouTube, to informacja ta zostaje bezpośrednio przyporządkowana do Państwa konta na YouTube. Jeśli jednocześnie są Państwo zalogowani na LinkedIn, LinkedIn może tę informację bezpośrednio przyporządkować do Państwa konta na LinkedIn.

Proszę pamiętać, że do wymiany tych informacji dochodzi już z chwilą wyświetlenia strony internetowej zawierającej wtyczkę, niezależnie od tego, czy włączają Państwo jedną z tych wtyczek. Jeśli włączają Państwo wtyczki, klikając na przykład w przycisk Share, odpowiednia informacja z Państwa przeglądarki przekazywana jest bezpośrednio do LinkedIn i tam zapisywana. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez LinkedIn, a także związane z tym prawa i możliwości dokonywania ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności zostały określone w informacji o ochronie danych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Aby zablokować udostępnianie i zapisywanie przez LinkedIn Państwa danych oraz zachowania w Internecie, należy przed wejściem na naszą stronę wylogować się ze swojego konta LinkedIn i usunąć ze swojej przeglądarki ewentualnie istniejące pliki Cookies.

Piksel "LinkedIn Insight Tag" przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody. Przetwarzanie odbywa się w celu tworzenia raportów kampanii, analiz konwersji, oceny zdarzeń kliknięcia, a także ukierunkowanych reklam poza naszymi witrynami internetowymi (retargeting) w oparciu o adres URL, adres URL odsyłacza, skrócony lub zaszyfrowany adres IP (w przypadku retargetingu między urządzeniami), urządzenia i właściwości przeglądarki. LinkedIn nie przekazuje nam żadnych danych osobowych użytkownika, a jedynie raporty z kampanii w zanonimizowanej formie dotyczące grupy docelowej witryny oraz skuteczności reklam. Okres przechowywania przez LinkedIn wynosi 7 dni do momentu pseudonimizacji, a ostateczne usunięcie następuje po 180 dniach.

Wtyczki YouTube (wideo)

Na tej stronie wykorzystane są wtyczki Youtube.de/Youtube.com, który – reprezentowany przez Google Inc. – administrowany jest przez YouTube, LLC, Cherry Ave., USA („YouTube“). Po wyświetleniu naszej strony internetowej zawierającej taki przycisk zostanie utworzone bezpośrednie połączenie z serwerem YouTube, a w Państwa przeglądarce na stronie internetowej pojawi się powiadomienie o wtyczce. A zatem nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych przez YouTube przy pomocy tego przycisku i informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Po wyświetleniu naszej strony internetowej zawierającej wtyczkę serwerowi YouTube przekazywana jest informacja o tym, którą z naszych witryn Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani jako użytkownicy YouTube, to informacja ta zostaje bezpośrednio przyporządkowana do Państwa konta na YouTube. Aby podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcie przycisku „Start” nagrania wideo lub wysłanie komentarza) zapobiec uzyskaniu przez YouTube Państwa przyporządkowanych do konta na YouTube danych, proszę wylogować się z YouTube przed skorzystaniem z wtyczki. Informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez platformę lub wtyczkę znajdą Państwo w informacji o ochronie danych YouTube na stronie: https://www.youtube.com.

Użycie plików Cookies

Wykorzystujemy pliki Cookies i podobne technologie (zwane dalej „plikami Cookies“) w celu rozpoznawania preferencji użytkowników naszych witryn i w celu optymalizacji tych witryn. Są to małe pliki zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Można je wykorzystywać w celu ustalenia, czy Państwa urządzenie końcowe łączyło się z poszczególnymi stronami naszej witryny głównej. Dzięki temu możemy dostosowywać treści naszych witryn do Państwa potrzeb, a tym samym udoskonalać naszą ofertę. Identyfikujemy wyłącznie plik Cookie na Państwa urządzeniu końcowym. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach Cookies, jeśli jest to niezbędne pod względem technicznym, np. w celu umożliwienia chronionego loginu.

Pliki Cookies są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich poszczególnych stron naszej strony głównej. Dlatego, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, pytamy na wstępie, czy wyrażają Państwo zgodę na używanie i zapisywanie plików Cookies na swoim urządzeniu końcowym. Informujemy przy tym także, w jaki sposób mogą Państwo później wyłączyć pliki Cookies lub ponownie je włączyć.

Jeśli sprzeciwią się Państwo wykorzystywaniu plików Cookies, zastosujemy tzw. plik „do-not-track-Cookie“. Serwer naszej witryny rozpozna wtedy, że nie można już używać plików Cookies. W takim przypadku lub gdy ustawią Państwo swoją przeglądarkę tak, że nie będzie ona akceptować żadnych plików Cookies, może to doprowadzić do ograniczenia funkcji naszej oferty, np. nie będzie można udostępnić usługi logowania lub filtru treści.

Technologia Cookies może być stosowana również przez osoby trzecie, np. ww. sieci społecznościowe zintegrowane na naszej stronie za pomocą wtyczek społecznościowych. Nie mamy dostępu do plików Cookies tych osób trzecich i nie możemy wpływać na ich wykorzystywanie.

Większość przeglądarek w sposób automatyczny akceptuje pliki Cookies. W każdej chwili mogą Państwo usunąć ze swojego urządzenia końcowego zapisane pliki Cookies lub w taki sposób ustawić swoją przeglądarkę, żeby nie akceptowała żadnych plików Cookies, co może prowadzić do tego, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej oferty. Szczegóły mogą Państwo znaleźć w instrukcji w swojej przeglądarce lub urządzeniu końcowym.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem. Dzięki temu Państwa dane będą zapisywane w bezpiecznym, niedostępnym publicznie środowisku. Jeśli zechcą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, informujemy, że nie gwarantujemy poufności przekazywanych informacji. Osoby trzecie mogą mieć wgląd w treść wiadomości e-mail. Dlatego zalecamy przesyłać nam poufne informacje, np. dokumenty aplikacyjne, wyłącznie pocztą tradycyjną lub korzystać z naszego portalu zgłoszeniowego.

Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Z przyczyn prawnych i/lub organizacyjnych konieczne jest dokonanie od czasu do czasu zmian w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub jego dostosowanie. Proszę zatem przestrzegać zawsze aktualnej wersji naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, do którego zostaną Państwo automatycznie przekierowani po kliknięciu w odpowiedni link w komunikacie cookies. Zmiany obowiązują zawsze dla gromadzonych w przyszłości danych osobowych. Nie narusza to ochrony zgromadzonych przez nas i zapisanych przed dokonaniem zmian danych.

Prawo do informacji, korekty i usunięcia, prawo do sprzeciwu

Na żądanie chętnie poinformujemy Państwa o tym, jakie dane osobowe (np. nazwisko, adres) zapisaliśmy. Możemy udzielić informacji tylko o Państwa danych. Prosimy zatem o wyrozumiałość, gdy w interesie innych użytkowników zażądamy od Państwa odpowiedniego dowodu potwierdzającego Państwa tożsamość.

Państwa zapytanie nie wymaga zachowania odpowiedniej formy, zalecamy jednak wykorzystanie przynajmniej formy tekstowej. Proszę wykorzystać w tym celu adres e-mail [marketing@rittal.pl] lub podane w Impressum możliwości kontaktu.

Bez uszczerbku dla możliwości aktywacji lub dezaktywacji stosowania plików Cookies mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu gromadzeniu i wykorzystywaniu Państwa danych w przyszłości, odwołać udzielone nam zgody oraz zlecić usunięcie Państwa danych lub poinformować nas o korekcie.

Zapytanie, żądanie usunięcia, korektę, sprzeciw lub odwołanie mogą nam Państwo zgłosić bez konieczności zachowania odpowiedniej formy. Proszę wykorzystać w tym celu adres e-mail [marketing@rittal.pl] lub podane w Impressum możliwości kontaktu.

Kontakt

W razie pytań w sprawie ochrony danych proszę skontaktować się z nami. Proszę wykorzystać w tym celu poniższy adres do kontaktu lub dane kontaktowe w naszym Impressum. W każdej chwili mogą Państwo zapytać, czy i jakie Państwa dane są u nas zapisywane. Ponadto informacje, żądanie zablokowania, usunięcia i korekty swoich danych osobowych, odwołanie udzielonych zgód oraz sugestie mogą Państwo przesyłać nam pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

MyRittal

Szczegółowa polityka prywatności sklepu internetowego MyRittal