Impressum

Informacje prawne

Siedziba firmy

Rittal Sp. z o.o.
The Park Warsaw – Budynek 3
ul.Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

tel: +48 22 310 06 00
fax: +48 22 310 06 16
email: rittal@rittal.pl

NIP 525 21 28 185
Regon 016009342
KRS 0000104098 Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 321 000 PLN

Informacje prawne

Treść oraz struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie jakichkolwiek elementów zawartości lub struktury, w szczególności tekstów, części tekstów, obrazów, grafik i wzorów, w zakresie, w jakim mogą być chronione w rozumieniu przepisów prawa polskiego, w jakimkolwiek celu innym niż do prywatnego lub innego osobistego użytku oraz ich rozpowszechnianie i publikowanie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody.

Firma Rittal regularnie sprawdza i aktualizuje treść niniejszej strony internetowej. Niemniej jednak w międzyczasie mogły zostać wprowadzone zmiany. Tym samym nie dajemy gwarancji ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za aktualność i kompletność udostępnianych treści.

To samo dotyczy wszystkich zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki w postaci hiperłączy znajdują się na stronie Rittal.pl. Firma Rittal nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, do których dostęp uzyskuje się poprzez aktywowanie takiego łącza.

Informacje prawne odnośnie ochrony danych

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Rittal Sp. z o.o., The Park Warsaw – Budynek 3, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, tel.: +48 22 310 06 00, fax: +48 22 310 06 16, email: rittal@rittal.pl, NIP 525 21 28 185.

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest realizacja działalności biznesowej przez Administratora w tym:

• sprzedaż produktów i usług;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
• windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych jak również analiz działań na stronie internetowej;
• spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
• podejmowanie działań marketingowych, w tym rozsyłanie newslettera, oferowanie produktów i usług oraz zapewnienie należytej obsługi;
• prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

 

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty z Grupy FLH, podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące obsługę księgową, podmioty świadczące usługę profilowania działań użytkowników, podmioty udostępniające formularze online, usługi chmurowe oraz hostingujące stronę internetową.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w zakresie korzystania z usług chmurowych lub innych usług, np. formularzy Google. Udostępnienie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie umowy, zawartej pisemnie lub jako zlecenie realizacji usługi, a w przypadku działań marketingowych i prowadzenia korespondencji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest pozyskiwanie klientów i sprzedaż produktów i usług (art. 6 ust.1 lit. b i f). W zakresie organizowania warsztatów, szkoleń przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Każdą wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.

Dane będą przechowywane przez okres istnienia Państwa relacji biznesowych z Administratorem, a w przypadku działań marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji oraz ich sprostowania. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. Jeśli nie podawali Państwo nam danych osobowych, pozyskaliśmy je wówczas z ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony internetowe Państwa firm. Inną możliwością jest pozyskanie danych od innej Spółki z grupy FLH w związku z realizacją Państwa zamówienia. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Jeśli jesteś naszym kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem, wówczas informujemy, że:

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest zakup towarów i usług, realizacja zawartej umowy, w tym również kontaktowanie się w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust.1 lit. b i f RODO).

Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem, w tym hostingujące pocztę elektroniczną oraz podmioty świadczące obsługę księgową, prawną lub usługi windykacyjne. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia Spółki.

W przypadku realizacji dla Administratora usług w charakterze podwykonawcy dla klienta, może wystąpić udostępnienie danych klientowi lub przekazanie danych do Państw trzecich, co będzie wynikać z lokalizacji klienta.

Posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Rittal sp. z o.o. w 2022 r.

Podmiot odpowiedzialny:

Rittal Management GmbH, Schwende

Zarząd:

Markus Asch (Przewodniczący zarządu)
Ralph Lindackers
Carsten Röttchen
Uwe Scharf
Dr.-Ing. Thomas Steffen
Dr.-Ing. René Umlauft

VAT UE:

DE111796669

I