Wąż przyłączeniowy

Elastyczny i skracany wąż przyłączeniowy wraz z założonymi z obu stron nakrętkami złączkowymi do podłączenia jednostki LCP/LCU do stałego orurowania.