Kanał powietrzny do bocznego prowadzenia powietrza

Do doprowadzenia zimnego powietrza do switchy z bocznym dopływem powietrza