Prowadnica powietrza do LCU DX

Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie VX IT w przypadku zastosowania systemu LCU DX.