Na novo spletno stran rittal.si

V čem se razlikujemo?

Skupina, ki je močno povezana z lokalno skupnostjo in je svetovno znani proizvajalec - za nas se ti dve stvari med seboj ne izključujeta. Kot družinsko podjetje imajo tudi podružnice skupine Friedhelm Loh Group značilnosti srednje velikih podjetij – in to velja tudi za njihovo delovanje.

Uspeh želimo ustvariti na trajnostnih temeljih, zato si želimo dolgoročnega sodelovanja z zaposlenimi, strankami in partnerji. V Evropi, Aziji ali Ameriki – prinašamo veliko predanosti in navdušenja za sodelovanje pri novih in zanimivih projektih. To ustvarja okolje, ki ponuja številne možnosti in priložnosti, vključno z medkulturnim sodelovanjem.

 • Svetovno podjetje

  Več kot polovica od 11.500 zaposlenih v skupini dela izven Nemčije. Zaradi mednarodne naravnanosti strank in širokega razpona industrije naše aktivnosti postajajo vedno bolj mednarodne.

  To ustvarja okolje, ki ponuja različne možnosti in priložnosti, vključno z medkulturnim sodelovanjem. Možnost spoznavanja novih ljudi, tržišč in kultur ter postavitev temeljev za vašo kariero – ne glede na to ali ste pripravnik, študent ali izkušena oseba.

 • Vodilni inovator

  Že več kot 50 let preoblikujemo prihodnost. Naše osebje po svetu deluje z visoko stopnjo obvezanosti in predanosti tehničnemu napredku, stalnemu napredovanju in boljši prihodnosti. Pozanimajte se o naših novih izdelkih in inovacijah v našem magazinu be top!

 • Top employer - najboljši delodajalec

  Ponosni smo, da je naša skupina večkrat zapored prejela naziv "Top Employer Germany (najboljši delodajalec v Nemčiji)".

  Inštitut Top Employers Institute nagrajuje podjetja po vsem svetu, ki stalno ustvarjajo izjemne delovne pogoje za zaposlene. Naziv Top Employer se podeli podjetjem, ki so dokazala, da iščejo napredni pristop do človeških virov in stalno izboljšujejo delovno okolje ter investirajo v osebni razvoj zaposlenih.

 • Akademija Loh Academy

  Kot najboljši delodajalec Top Employer ima skupina Friedhelm Loh Group lasten inštitut za usposabljanje. Akademija Loh Academy je že od leta 2002 osrednji ponudnik osebnih in strokovnih razvojnih programov v skupini Friedhelm Loh Group. Vsako leto okoli 4.000 zaposlenih izkoristi prednosti naprednega usposabljanja in se udeležuje strokovnih posvetov v okviru akademije. V skladu s sloganom “Knowledge – Ability – Action (znanje – sposobnost – dejanje)” naši seminarji zaposlenim ponujajo možnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter s tem izboljšanje kariernih priložnosti.

  Verjamemo, da je pomebno že zgodaj prepoznati talentirane zaposlene ter jim ponuditi možnosti za njihov razvoj in ustvariti močno povezavo s podjetjem. Od običajnih seminarjev in razvojnih programov do elektronskega učenja – celotna ponudba izobraževalnih programov je sestavljena iz modularnih komponent, ki jih lahko združimo in prilagodimo za vsakega zaposlenega. Odkrivate lahko lastni potencial, razvijate znanje in širite obzorja v centru priložnosti Opportunities Centre.

 • Ravnotežje med delom in življenjem

  Zanima nas dolgoročno sodelovanje in si želimo, da uživate v izzivih in nalogah, s katerimi se boste soočali. Če želimo to doseči, morajo biti tudi pogoji primerni. Zato že dolga leta svojim zaposlenim zagotavljamo dobro ravnotežje med delom in zasebnim življenjem.

  Prilagodljiv delovni čas in delitev delovnih mest omogočata svobodo in prilagodljivost. S tem ustvarjamo povezavo med poslovnimi potrebami in zahtevami strank na eni strani ter zasebnimi potrebami in željami zaposlenih na drugi strani. V nekaterih primerih izjemoma ponujamo tudi možnost dela od doma.

 • Plača in prostovoljne socialne ugodnosti

  Poleg sorazmerne plače ponujamo tudi dobre delovne pogoje, ki vključujejo številne prostovoljne socialne ugodnosti.

  Osredotočena pripadnost zaposlenih je ključna za uspeh skupine Friedhelm Loh Group. Zato naš plačni model vključuje tudi številne spremenljive komponente, kot je vključevanje zaposlenih v delitev skupnega uspeha v skupini.

 • Skrb za zdravje na delovnem mestu

  Vsi preživimo velik del časa na delovnem mestu. Ali torej ni logično, da bi morali oblikovati naše delovno okolje tako, da aktivno pripomore našemu zdravju?

  Z aktivnostmi za upravljanje z zdravjem na delovnem mestu smo ustvarili pogoje, ki zaposlenim omogočajo, da ostanejo zdravi. Poleg upravljanja z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu naš zdravstveni sistem vključuje tudi številne ukrepe za spodbujanje zdrave delovne prakse. To pomeni, da zaspolenim pomagamo pri ponovnem začetku dela po daljši bolezni in jim celo ponujamo možnosti za izboljšanje njihovega zdravja z usmerjenimi preventivnimi ukrepi.

 • Okolje, odgovornost in trajnost

  Vrednote, kot je družbena odgovornost podjetja, so v družinskem podjetju Friedhelm Loh Group na voljo že več kot 50 let. “Zavedamo se naše odgovornosti do okolja in družbe v kateri živimo. Želimo jo oblikovati in izboljšati!” S tem osnovnim načelom podjetje izraža miselnost, da uspeh prinaša odgovornost. Zato tudi podpiramo socialne projekte, izobraževanje in kulturo.