Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. En hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens, met name ook met betrekking tot de verwerking daarvan. Wij willen dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt. Hieronder vindt u onze uitleg over de informatie die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe die informatie wordt gebruikt.

Wij, Rittal N.V. (hierna “Rittal”), zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens, met name ook met betrekking tot de verwerking daarvan. Wij willen dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt. Hieronder vindt u onze uitleg over de informatie die we verzamelen tijdens uw bezoeken aan onze website en hoe die informatie wordt gebruikt.

1. Persoonsgegevens

Voor het gebruik van onze website hoeft u over het algemeen geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Het kan echter voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben zodat u uitgebreid gebruik kunt maken van het aanbod op onze website. Met "persoonsgegevens" worden gegevens bedoeld die herleidbaar zijn of kunnen zijn tot u als natuurlijk persoon. Hierbij kan het enerzijds gaan om directe informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Anderzijds kan het ook gaan om informatie die niet direct uw werkelijke identiteit onthult, maar wel met u kan worden geassocieerd, zoals favoriete websites, het aantal gebruikers van een site of uw IP-adres. Persoonsgegevens zullen alleen door ons worden verzameld, gebruikt en doorgegeven indien dit wettelijk is toegestaan, indien dit noodzakelijk is om gebruik te maken van een van onze aanbiedingen of indien u voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van gegevens.

2. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze websites zullen onze webservers voor de veiligheid van het systeem tijdelijk een aantal gegevens opslaan. Dit betreft de verbindingsgegevens van de vragende computer (IP-adres), onze door u bezochte websites, de datum en duur van het bezoek, het type browser, het gebruikte besturingssysteem ("user agent") en de website van waaruit u ons bezoekt ("referrer"). Deze gegevens zullen door ons voor statistische doeleinden worden geanalyseerd. Dit gebeurt in gecomprimeerde vorm. Individuele gebruikers worden niet getraceerd. Aanvullende persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze vrijwillig verstrekt zoals bijvoorbeeld in verband met een online sollicitatie, een verzoek om informatie via het contactformulier, de aanmelding voor een nieuwsbrief of registratie voor de online shop. Indien u specifieke gegevens - zoals bij een sollicitatie - liever niet in elektronische vorm wilt verstrekken, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onder Impressie / Legal.

3. Gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om tegemoet te komen aan uw wensen en eisen, d.w.z. zoals noodzakelijk is voor de afwikkeling van de met u gesloten overeenkomst, om uw vraag te beantwoorden, in verband met uw online sollicitatie of om de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft ingeschreven te verzenden. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor product gerelateerde onderzoeken en marketing doeleinden indien u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven of indien u, voor zover wettelijk is toegestaan, geen bezwaar heeft aangetekend. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst, indien u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven of indien de wettelijke bepalingen het doorgeven van informatie toestaan. Indien het doorgeven van persoonsgegevens aan een externe serviceprovider noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst of het beantwoorden van een vraag, zullen wij door passende technische en organisatorische maatregelen zorgen dat de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Bovendien verplichten wij onze externe dienstverleners om de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven, de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en onmiddellijk te wissen zodra ze niet meer nodig zijn.

4. Nieuwsbrieven en communicatie voorkeuren

Indien u een van onze (digitale) nieuwsbrieven wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres en informatie nodig aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens verzameld. De betreffende gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet overgedragen aan derden. Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres op, net als uw e-mailadres en de tijd/datum van de registratie. Die opslag dient alleen als bewijs voor het geval een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder uw medeweten voor de nieuwsbrief registreert. U kunt te allen tijde uw eerdere toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor verzending van de nieuwsbrief intrekken. Deze herroeping kan kenbaar worden gemaakt via een uitschrijf-button in de nieuwsbrieven of rechtstreeks aan de contact persoon vermeld in de nieuwsbrief of de persoon vermeld onderaan deze verklaring.

5. HubSpot

Wij maken gebruik van HubSpot op deze website. HubSpot, is een dienst van HubSpot Inc., een Amerikaanse softwareleverancier met een vestiging in Ierland (HubSpot Inc., 30 North Wall Quay, 2e etage, Dublin 1, Ierland, telefoonnummer +353 1 5187500), waarmee we specifieke aspecten van onze online marketing uitvoeren, zoals:

 

  • Contentmanagement (bijv. de inhoud van de website)
  • E-marketing (nieuwsbrieven en automatische mailings, bijvoorbeeld om informatie met betrekking tot updates te verstrekken)
  • Social media publishing & rapportages (bijv. LinkedIn)
  • Rapportages (bijv. traffic sources, toegang etc.)
  • Contactmanagement (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM)
  • Aanbieden van landingspagina's en contactformulieren

 

HubSpot maakt gebruik van "web beacons" en cookies die op uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat uw gebruik van de website te analyseren. De verzamelde informatie (bijv. het IP-adres, de geografische locatie, het browsertype, de duur van het bezoek en de bekeken pagina's) wordt namens ons door HubSpot geanalyseerd om rapporten over het bezoek en de door u bekeken pagina's te genereren. Indien u niet wilt dat er gegevens via cookies worden verzameld, kunt u de opslag van cookies ten allen tijde verhinderen door dit in de instellingen van uw browser aan te geven.

Wij gebruiken de door ons via HubSpot verzamelde gegevens uitsluitend om onze marketing uit te voeren en te optimaliseren. Uw gegevens kunnen vervolgens door ons worden gebruikt om contact met u, als bezoeker van onze website, op te nemen en om na te gaan welke van onze diensten voor u interessant zouden kunnen zijn. Indien u zich abonneert op ons e-mailnieuws of whitepapers en andere documenten downloadt, kunnen wij via HubSpot uw bezoeken ook aan de hand van uw aanvullende gegevens analyseren. Dit betreft met name uw naam en e-mailadres, zo kunnen wij u gericht informeren over de onderwerpen van uw voorkeur. Ook het registratieproces verloopt via HubSpot. Door u als bezoeker van onze website te registreren kunt u meer te weten komen over ons bedrijf, kunt u content downloaden en kunt u ons contactgegevens en aanvullende informatie betreffende uw bedrijf en uzelf verstrekken. Voor zover dit wettelijk is vereist, vragen wij u vooraf expliciet om uw toestemming voor het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens.

De door ons via HubSpot verzamelde gegevens worden opgeslagen op de servers van onze contractpartner HubSpot in de Verenigde Staten. We hebben de noodzakelijke eisen vastgelegd die nodig zijn om te zorgen dat dit in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit geldt met name voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt.. HubSpot Inc. is gecertificeerd conform de voorwaarden van het “EU – U.S. Privacy Shield Frameworks ” en is onderworpen aan het TRUSTe Privacy Seal en het "US - Swiss Safe Harbor" raamverdrag. U kunt het volledige privacybeleid van HubSpot HIER bekijken. Bovendien geeft HubSpot u HIER informatie betreffende de naleving van de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming door HubSpot Inc. HIER en HIER geeft HubSpot informatie met betrekking tot de cookies die zij gebruiken.

6. Gegevensbescherming - Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe u de site gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie betreffende uw gebruik van de website wordt standaard overgedragen aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google Analytics op deze website echter uitgebreid met de code "anonymizeIP". Hierdoor wordt uw IP-adres vooraf door Google verkort in de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Uitsluitend bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het verlenen van andere diensten aan de website-exploitant met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Ook kunt u het verzamelen van de door cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Als alternatief voor de browser add-on, die met name op mobiele eindapparaten worden toegevoegd, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics ook voorkomen door op de hieronder volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst verhindert. Het opt-out cookiebestand dat op uw apparaat wordt geïnstalleerd is alleen geldig in de betreffende browser en alleen voor onze website. Als u de cookies uit die browser verwijdert, moet u het opt-out-cookiebestand opnieuw installeren. We gebruiken Google Analytics ook om gegevens van DoubleClick-cookies en AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wilt, kunt u dit deactiveren via de Ads Preferences Manager Ads Preferences Manager . Aanvullende informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/gb.html of https://www.google.de/intl/en/policies/ dan wel https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/partners .

7. Social Bookmarks

Onze website bevat social bookmarks (zoals Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube). "Social bookmarks" zijn internetbladwijzers (favorieten) waarmee gebruikers van dergelijke diensten links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Op onze website zijn deze bookmarks slechts geïntegreerd als een link naar de respectievelijke diensten. Pas na het aanklikken van de embedded pictogrammen wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende serviceprovider, d.w.z. alleen dan wordt gebruikersinformatie aan de betreffende serviceprovider overgedragen. Informatie over de wijze waarop wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van websites met social bookmarks is te vinden in de volgende verklaring met betrekking tot gegevensbescherming. Het gebruik van de diensten als zodanig buiten het kader van het aanbod op onze website wordt uitsluitend geregeld door de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van de betreffende dienstverlener.

8. Facebook social plug-ins

Deze functie maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (een witte "f" op een blauwe tegel, de term "Like" of een "thumb-up" teken) of hebben de toevoeging "Facebook Social Plug-In". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plug-ins zijn te bekijken op developers.facebook.com/docs/plugins/ . Indien u een website oproept die een dergelijke knop bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verstuurd en daarmee in de website ingebed. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van deze plug-in door Facebook worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze kennis hieromtrent, zie https://www.facebook.com/help/186325668085084 : door het installeren van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u bijvoorbeeld op de "Like"-knop klikt of een opmerking verstuurt, wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Ook als u geen lid van Facebook bent, is het nog steeds mogelijk dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat. Facebook laat u momenteel toe om heel veel zaken te personaliseren en zo aan te passen aan uw wensen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw daaraan verbonden rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, staan vermeld in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ . Bent u lid van Facebook en wilt u niet dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u internet bezoekt. Aanvullende instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden kunnen in de profielinstellingen van Facebook worden aangegeven: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

9. Twitter

Deze website maakt gebruik van de knoppen voor de dienst Twitter. De knoppen worden ter beschikking gesteld door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Ze zijn te herkennen aan termen als "Twitter" of "Follow", in combinatie met een gestileerde blauwe vogel. Door gebruik te maken van deze knoppen, kunt u een bericht of locatie delen op Twitter of ons op Twitter volgen. Indien u een website oproept die een dergelijke knop bevat, maakt uw server direct verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser verzonden. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van deze plug-in door Twitter worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze kennis hieromtrent. Volgens Twitter worden alleen uw IP-adres en de URL van de betreffende website bij gebruik van de knop verzonden en worden deze gegevens niet gebruikt voor enig ander doel dan de beschikbaarstelling van de knop. Aanvullende informatie is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van Twitter op https://twitter.com/privacy .

10. +1 button of Google+

Deze website maakt gebruik van de "+1" knop van het sociale netwerk Google Plus dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De knop is te herkennen aan het pictogram "+1" op een witte of gekleurde achtergrond. Indien u een van onze websites oproept die een dergelijke knop bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Google. De inhoud van de "+1" knop wordt door Google direct naar uw browser verstuurd en daarmee in de website ingebed. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van deze knop door Google worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze kennis hieromtrent. Volgens Google worden er geen persoonlijke gegevens verzameld zolang er niet op de knop wordt geklikt. Dergelijke gegevens, inclusief het IP-adres, worden alleen verzameld en verwerkt van leden die zijn ingelogd. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw daaraan verbonden rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, staan vermeld in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van Google betreffende de "+1" knop: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

11. LinkedIn

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk "linkedin.com", dat wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). Deze plug-ins zijn te herkennen aan een LinkedIn-logo. Wanneer u een van onze websites oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van LinkedIn. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van de plug-in worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze kennis hieromtrent. Door het oproepen van de website die de plug-in bevat, zal aan LinkedIn worden doorgegeven welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Doet u dit terwijl u bent ingelogd als YouTube-lid, dan zal YouTube deze informatie koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount(s) op deze platforms. Bent u tegelijkertijd ingelogd bij LinkedIn, dan kan LinkedIn deze informatie koppelen aan uw LinkedIn-account.

Houd er a.u.b. rekening mee dat deze informatie al zal worden uitgewisseld bij het oproepen van de website die de plug-in bevat, ongeacht of u al dan niet gebruikmaakt van de plug-in. Indien u gebruikmaakt van de plug-in, bijvoorbeeld door op de knop "Share" te klikken, dan wordt de gerelateerde informatie direct aan LinkedIn overgedragen en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, alsmede uw daaraan verbonden rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, staan vermeld in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Om de overdracht en opslag van gegevens over u en uw surfgedrag door LinkedIn te voorkomen, moet u zich bij LinkedIn afmelden voordat u onze websites bezoekt en eventuele cookies uit uw browser verwijderen.

12. YouTube plug-ins (video´s)

Deze website maakt gebruik van plug-ins van Youtube.be/Youtube.com, dat - vertegenwoordigd door Google Inc. - wordt geëxploiteerd door Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Indien u een van onze webpagina's oproept die een dergelijke plug-in bevat, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube en wordt de plug-in middels een melding aan uw browser op de website getoond. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van deze knop door YouTube worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze kennis hieromtrent. Door het oproepen van de website die de plug-in bevat, zal op de server van YouTube worden opgeslagen welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Doet u dit terwijl u bent ingelogd als YouTube-lid, dan zal YouTube deze informatie koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount(s) op deze platforms. Wanneer u functies van de plug-in gebruikt, zoals wanneer u op de startknop van een video klikt of een reactie verzendt, wordt die informatie bijvoorbeeld aan uw YouTube-gebruikersaccount gekoppeld. Dit is alleen te voorkomen door u bij YouTube af te melden voordat u de plug-in gebruikt. Informatie over de verzameling en het gebruik van de platforms of plug-ins is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming op https://www.youtube.com .

13. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 

  • Diverse cookies van externe leveranciers: Google Analytics, HubSpot, Hotjar en LiveChat en eerder genoemde sociale netwerken (social plug-ins). Informatie die middels deze cookies wordt verzameld bevat geen persoonlijke gegevens tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies.
  • Diverse cookies van Rittal N.V. zijn functionele cookies die bij afsluiten van uw sessie automatisch vervallen.

 

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (in het algemeen "cookies" genoemd) om de voorkeuren van gebruikers van onze websites te identificeren en de websites te optimaliseren. "Cookies" zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden geplaatst. Aan de hand van deze gegevens is vast te stellen of er al eerder communicatie tussen uw eindapparaat en onze websites heeft plaatsgevonden. Hierdoor kunnen wij de inhoud van onze websites gericht op uw behoeften afstemmen en zo ons aanbod aan u verbeteren. Alleen het cookiebestand op uw eindapparaat wordt door ons geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen door cookies worden opgeslagen indien dit om technische redenen verplicht is, bijvoorbeeld om een veilige login mogelijk te maken.

De meeste browsers accepteren functionele cookies automatisch. U kunt de cookies die op uw eindapparaat zijn geïnstalleerd op elk moment verwijderen of uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert. Dit kan echter resulteren in functionele beperkingen van ons aanbod. Raadpleeg de instructies in uw browser of van de fabrikant van uw eindapparaat voor meer informatie over het verwijderen of weigeren van cookies.

14. Veiligheid

Wij hebben de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. De gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen in een veilige, niet-openbare werkomgeving.

Indien u per e-mail contact met ons op wilt nemen, moet u er rekening mee houden dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet is gegarandeerd. De inhoud van e-mails kan door derden worden bekeken.

Daarom raden wij aan om vertrouwelijke informatie, zoals sollicitatiedocumenten, uitsluitend per post of via ons carrièreportaal te verzenden.

15. Aanpassing van dit Data Privacy statement

Omwille van wettelijke en/of organisatorische redenen kan het van tijd tot tijd nodig zijn dit Privacy statement aan te passen of te wijzigen. Raadpleeg regelmatig de meest recente versie hiervan. Door op de link te klikken die wordt weergegeven bij de vraag of u cookies wilt installeren, wordt u automatisch naar de betreffende verklaring geleid. Eventuele wijzigingen zullen altijd van toepassing zijn op persoonsgegevens die in de toekomst worden verzameld. De bescherming van gegevens die vóór de wijziging door ons werden verzameld en opgeslagen blijft hierdoor onaangetast.

16. Uw recht op informatie, correctie en verwijdering; recht op herroeping

Op verzoek laten wij u graag weten welke gegevens over u (zoals naam of adres) door ons zijn opgeslagen. Wij kunnen alleen informatie verstrekken over uw eigen gegevens.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u in het belang van de andere gebruikers van onze website, kunnen vragen uw identiteit te bewijzen.

Hoewel er geen specifiek formulier voor een dergelijk verzoek hoeft te worden ingevuld, geven wij er toch de voorkeur aan om uw tekst electronisch te ontvangen. Om dit te doen, gelieve een email te sturen naar [ marketing@rittal.be ] of iemand te contacteren die vermeld staat bij de legale bepalingen.

Ongeacht de mogelijkheid om cookies uit of in te schakelen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het toekomstig verzamelen of gebruiken van uw gegevens. Ook kunt u te allen tijde eerder aan ons verleende toestemmingen intrekken, uw gegevens laten verwijderen of correcties aan ons doorgeven. Gelieve hiervoor een email te sturen naar [ marketing@rittal.be ] met de duidelijke vermelding wat u wil aanpassen. Ook de vraag om uw gegevens te verwijderen uit ons systeem, kan u naar dit email adres versturen.

17. Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Bij voorkeur via [ marketing@rittal.be ] ter attentie van onze Business Development Manager of via de contactgegevens in onze Impressie / Legal.

Laatste update: juni 2020.