Impressie

Impressie / legal

Gepubliceerd door:

Rittal nv/sa
Industrieterrein E17/3206
Stokkelaar 8
B-9160 Lokeren
Telefoon: +32 (0)9 353 91 11
E-mail: info@rittal.be

Persoonlijke aansprakelijkheid:

RITTAL Management GmbH, Schwende-Rüte (Switzerland)

Management:

Markus Asch (voorzitter van de Raad van Bestuur)
Ralph Lindackers
Uwe Scharf
Philipp Guth
Dr.-Ing. René Umlauft

Ust.-ID.-Nr.:

DE111796669

Ust.-ID.-Nr.:

DE111796669

Juridische informatie:

De inhoud en structuur van de website zijn beschermd door copyright. Reproductie van alle inhoud of structuurelementen, waaronder teksten, tekstdelen, beeldmateriaal, grafische afbeeldingen en vormgevingselementen, voor zover deze zijn beschermd op grond van de Nederlandse wetgeving, voor elk ander doel dan voor privé- of ander eigen gebruik, alsmede de verspreiding en publicatie ervan, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Rittal controleert en actualiseert de inhoud van deze website regelmatig. Toch kunnen zich tussentijds wijzigingen hebben voorgedaan. Rittal kan daarom niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website.

Hetzelfde geldt voor alle externe websites waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Rittal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die worden opgeroepen door het activeren van een dergelijke link.