CE-markering

CE-markering van de lege kasten/behuizingen van Rittal

Lege kasten en behuizingen vallen onder een geldige EU-richtlijn met betrekking tot de CE-markering. Deze richtlijn geeft aan dat er een markeringsplicht is overeenkomstig de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU met als basis een typetest volgens DIN EN 62208.

Andere relevante richtlijnen die geen verplichte markering voor lege kasten/behuizingen aangeven:

Machinerichtlijn 2006/42/EG
EMC-richtlijn 2014/30/EU

De norm voor lege kasten/behuizingen DIN EN 62208 valt alleen onder de laagspanningsrichtlijn als norm voor het beoordelen van de conformiteit aan de hand van de eisen van deze richtlijn. Daarom zijn lege kasten/behuizingen met betrekking tot andere richtlijnen niet voorzien van de CE-markering.

In principe wordt de markering vermeld op de typeplaatjes van alle kasten/behuizingen die volgens DIN EN 62208 als typegeteste kast/behuizing voor laagspanningsschakeltoestelcombinaties volgens DIN EN 61439-1/-2 of -3 moeten worden toegepast. De conformiteitsverklaringen zijn te vinden op de betreffende productpagina's op onze website.

De norm die als basis voor de markering dient, geldt niet voor kasten/behuizingen die onder specifieke productnormen vallen (zoals bijv. elektronicabehuizingen volgens IEC 60297 of kasten/behuizingen voor informatietechnische systemen). Daarom zijn momenteel alleen de specifieke “industriële kasten/behuizingen” voor laagspanningsschakeltoestelcombinaties voorzien van de CE-markering.

Basisinformatie CE-markering

Wat betekent het?

Bij de CE-markering gaat het niet om een certificering waarbij de fabrikant op vrijwillige basis positieve producteigenschappen door testinstanties laat bevestigen.

De CE-markering is een wettelijk voorgeschreven markering voor alle producten die onder de EU-richtlijnen vallen.

Het doel van de CE-markering is in de eerste plaats het opheffen van handelsbarrières binnen de EU-lidstaten. Het CE-symbool is een overheidssymbool en was vooralsnog niet bestemd voor verbruikers en eindgebruikers. Het was ontworpen als aanwijzing voor toezichthoudende autoriteiten dat de gemarkeerde producten aan de eisen van de technische harmonisatierichtlijnen – grotendeels veiligheidseisen – voldoen. Het moet worden gezien als een “technisch paspoort” voor bepaalde producten binnen de Europese Economische Ruimte.

Basis voor de CE-markering is het harmonisatieconcept van de Europese Commissie en de daarmee verbonden revaluatie van de Europese normering. Belangrijke is de wederzijdse erkenning van bestaande nationale voorschriften, normen en specificaties. Vooral voor bescherming van de verbruikers, waarbij gezondheid, veiligheid en milieu op de voorgrond staan.