Oppervlakken Plus

Uitgebreide testprocedure van Rittal

Met de uitgebreide testprocedure Oppervlakken Plus worden de materialen op systeemniveau getest. Dit betekent dat het complete product en niet alleen de afzonderlijke componenten voor de desbetreffende toepassingen worden getest.

  • Er wordt rekening gehouden met geometrische invloeden
  • De test wordt uitgevoerd met echte testmedia
  • Optimale materiaalkeuze en -combinatie
  • Testprocedure voor corrosiebescherming (component- en constructiegericht)

Afhankelijk van het corrosiegedrag onder de lokale omgevingsomstandigheden, bijv. corrosie bij laaggelegeerd staal:

Gemiddelde corrosie in µm/jaar
Noordzee Middellandse Zee Perzische Golf
Atmosferische zone 50-70
Spatzone 140 140 190
Getijdezone 80 50 50
Laagwaterzone 210 160 130
Onderwaterzone 30 40 40
Zee-/meerbodem 20

volgens gangbare voorschriften, bijv. EN, IEC, ASTM

Voordeel: gelijke norm, vergelijkbaar
Nadeel: puur componentgericht (bijv. Alleen plaatdelen)

  • Testen op systeemniveau (compleet product in plaats van afzonderlijke componenten)
  • Er wordt rekening gehouden met geometrische invloeden (randen, spleten, etc.)
  • De test wordt uitgevoerd met echte testmedia

Voordeel: praktijkgericht, optimale materiaalkeuze en -combinatie voor de betreffende toepassingen (gecoat staal, roestvaststaal, aluminium, zink)

  • Voorkomen en afdichten van spleten
  • Geschikte materiaalcombinaties
  • Organische coating, voor zover mogelijk