EMC-concept

Voor een optimale elektromagnetische compatibiliteit

EMC-concept

Voor een optimale elektromagnetische compatibiliteit

Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden zijn overal. Ook rondom kasten en apparaatbehuizingen.

Zo'n elektromagnetische omgeving kan bij technische installaties tot storingen leiden. Ook kunnen de apparaten zelf, wanneer ze zijn ingeschakeld, voor elektromagnetische velden zorgen. Deze leiden in de omgeving van de apparaten eveneens tot storingen en kunnen zelfs onherstelbare beschadiging tot gevolg hebben.

Hier vindt u informatie over:

Gebruikelijke EM-velden

Afscherming tegen gebruikelijke elektromagnetische storingsvelden

Storingsvelden kunnen niet alleen vanuit de omgeving op het apparaat inwerken, maar apparaten kunnen ook storingsvelden opwekken die hun omgeving beïnvloeden. Dit geldt net zo goed voor industriële toepassingen als voor apparaten die in een...

Intensieve EM-velden

Afscherming tegen bijzonder intensieve elektromagnetische storingsvelden

Bijzonder intensieve storingsvelden ontstaan bijvoorbeeld bij het drogen met microgolven, in vonkverspaningsmachines en bij het hoogfrequent lassen. Hier is de afschermende werking van een gebruikelijke standaard kast of behuizing van Rittal vaak...

Praktische tips van Rittal voor de montage:

EMC-conforme kastenbouw

EMC-kennisnetwerk

Wij zijn lid van het EMC-kennisnetwerk. Daardoor kunnen wij u deskundige ondersteuning bieden bij al uw EMC-vraagstukken. Hier vindt u een overzicht van het samenwerkingsverband tussen deskundigen van verschillende bedrijven, onderwijsinstellingen,...