Koelaggregaten

Klimaatmoduulconcept

De koeleenheid is geïntegreerd in de kastdeur en sluit daardoor perfect aan bij het totaalbeeld van de kast. De bestaande deur is eenvoudig en zonder mechanische bewerking door deze oplossing te vervangen, ook tijdens bedrijf. Koelvermogen tot 1,5 kW – 2,5 kW.

Klimaatmoduulconcept

Klimaatmoduulconcept klimaatdeur VX25 voor inbouw van koelmodulen

Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.

Klimaatmoduulconcept

Klimaatmoduulconcept Blue e Totaal koelvermogen 1,50 - 2,50 kW

Klimaatmodulen voor klimaatdeuren. Koelvermogen van 1500 tot 2500 W.