Helsevesen

Vi er klare for digital helse

Digitalisering er i ferd med å omdefinere hele helsevesenet. E-helse vil spille en stadig viktigere rolle i helsetjenestene – med tjenester som legekonsultasjon via video og bruk av data fra «wearables» i diagnose og pasientoppfølging. I tillegg kommer bruken av digitale løsninger i legesentre, sykehus og laboratorier. Rittal støtter helsesektoren i denne revolusjonære utviklingen. Her drar vi nyte av omfattende erfaring innen dataanalyse, trygg lagring av fortrolige opplysninger, nettverksintegrasjon av bedrifter og infrastrukturer i alle slags størrelser, samt planlegging og realisering av sviktsikre systemer.

En sterk IT-partner for et stadig mer digitalt helsevesen

De nye mulighetene med digitaliseringen i helsevesenet tas vel imot blant pasientene: Etter at legesentrene tok i bruk videokonsultasjoner, har mengden av slike konsultasjoner økt kontinuerlig. De benyttes særlig av pasienter som har vanskeligheter med å forlate hjemmet og av yrkesaktive med en tett timeplan som begrenser mulighetene til å oppsøke et legesenter. Videokonsultasjoner er bare ett av mange eksempler på hvordan digitale løsninger er i ferd med å revolusjonere helsesektoren. Nettverkstilknyttede blodsukkermålinger og såkalte «wearables» med EKG-funksjon gjør det mulig for leger å avlese vitale måleverdier for pasientene uten å forstyrre dem i hverdagen. En rekke nettverksoppkoblede diagnoseapparater utvider mulighetene for legesentre og sykehus. Fra Silicon Valley kommer en bølge av HealthTech-nyvinninger som skal gjøre det mulig å oppdage sykdommer tidligere eller behandle dem mer målrettet og effektivt. I disse innovasjonene spiller teknologi – og særlig løsninger som stordata og kunstig intelligens – en stadig viktigere rolle.

Viktigheten av IT-løsninger i helsevesenet har økt betraktelig

Denne utviklingen vil fortsette i årene fremover. Bildediagnostikk genererer store mengder data, som må administreres, behandles, evalueres og lagres raskt. I operasjonssaler og ved pasientovervåkning må aktører i helsevesenet kunne stole hundre prosent på at apparater, sensorer og programfunksjoner fungerer pålitelig og nøyaktig. For analyse av store datamengder trenger sykehus og medisinske tjenesteleverandører derfor løsninger innenfor Edge Computing. Sensitive digitale pasientjournaler og tilhørende diagnosedata må lagres på en trygg og pålitelig måte, og samtidig være enkle å dele innenfor helsevesenet ved behov.

Skreddersydde IT-løsninger fra Rittal hjelper leger og pasienter

Helsevesenet trenger sterke og kompetente IT-partnere som forstår deres behov, og samtidig kan sørge for maksimalt personvern og datasikkerhet, optimal tilgjengelighet og pålitelig kontinuitet. Vi støtter legesentre, sykehus, apoteker og tjenestetilbydere i helsevesenet med moderne teknologi som gir mennesker bedre helse, raskere behandling og økt livskvalitet. For analyse av store datamengder tilbyr vi solid fagkunnskap og skreddersydde løsninger innenfor Edge Computing . Flere legesentre eller filialer kan knyttes sammen i et nettverk via en Private Cloud. Sammen med vår partner German Edge Cloud kan vi realisere trygge private clouds etter behov, eller tilby løsninger innen «Platform as a Service» (PaaS). Vi tilbyr og planlegging og prosjektering av IT-prosjekter. Her bygger vi på modulbaserte, skalerbare løsninger som kan tilpasses individuelt. Vi sørger for IT- og datasikkerhet på aller høyeste nivå med relevante sertifiseringer. Allerede under planlegging og utvikling, og senere under implementering og drift av IT-løsninger i helsevesenet, garanterer vi driftskontinuitet og teknisk tilgjengelighet takket være klart definerte avtaler om tjenestekvalitet (Service Level Agreements). Vi tilbyr også fysisk og systemsentrert beskyttelse av IT-infrastrukturen, for eksempel mot uautorisert tilgang.

IT-sikkerhet

IT-sikkerhetsløsninger

IT-systemene fungerer perfekt, produksjonen drives feilfritt. Takket være optimal IT-sikkerhet.

IT-Infrastruktur

IT-sikkerhetsløsninger

Perfekt beskyttelse mot fysiske farer for din IT-infrastruktur: Fra modulære romsystemer til sikkerhetssafer og slukkesystemer.