Luftfartindustri

Rittal sørger for luft under vingene

Luftfartsindustrien er blant de raskest voksende bransjene internasjonalt. Og digitaliseringen legger grunnlaget for nye forretningsmodeller på alle områder innenfor luftfartsindustrien.

Alle involverte, fra flyprodusenter og underleverandører til lufthavner og flyselskaper, må forholde seg til digitaliseringen, og bør se ut over sin kjernekompetanse for å tilpasse sin strategiske retning etter de nye digitale utfordringene. Foretak uten en digital strategi står i fare for å gå glipp av avgjørende impulser og fordeler i det harde luftfartsmarkedet.

Kunstig intelligens er for eksempel egnet for å utnytte de enorme datamengdene som samles inn i løpet av et flys livssyklus – i produksjon, ved vedlikehold og under vanlig drift. Ved å analysere disse dataene kan fly brukes mer effektivt, sparsommelig, med høyere tilgjengelighet og større driftssikkerhet i hele levetiden.

For å takle disse utfordringene tilbyr Rittal komplette infrastrukturløsninger for datasentre og IT-nettverk. De allsidige løsningene omfatter alt fra Edge Data Centers for sanntidsbehandling av data, til planlegging og prosjektering av stasjonære datasentre og nettskyløsninger.

Robust infrastruktur for en smart verdiskapningskjede

Dette krever en høyeffektiv, moderne infrastruktur. På grunn av klassifiseringen som kritisk infrastruktur, som må være absolutt pålitelig for å sikre en problemfri prosessflyt, må svært høye sikkerhetsstandarder overholdes. Andre kriterier er motstandsdyktige utendørsskap og innendørskabinetter ved ekstreme ytre påvirkninger (kerosin, urea, temperatur) og en trygg, redundant energiforsyning som også er beskyttet mot ytre påvirkning.

Rittal tilbyr luftfartsindustrien modulbasert kabinett- og skapteknologi, effektiv klimatisering, strømfordeling, planleggingsverktøy og internasjonal service. Resultatet er overlegne tekniske, organisatoriske og økonomiske fordeler for alle oppgaver knyttet til fly og lufthavner, som f.eks. skreddersydde løsninger for lufthavnindustrien. Porteføljen omfatter komplette system- og infrastrukturløsninger for alle områder innen luftfartsindustrien, helhetlig og prosjektorientert, for alle behov både utendørs og innendørs. Rittals produkter oppfyller internasjonale normer og standarder, og gir høy effektivitet og maksimal driftssikkerhet fra en og samme leverandør.

Vedlikehold

Forebyggende vedlikehold

Rask, feilfri og automatisert produksjon: Predictive Maintenance gjør det mulig.

Klimatisering

Kjøleaggregater

Temperaturen inne i apparatskapet holdes konstant ved hjelp av kjøleaggregater, den er uavhengig av omgivelsestemperaturen. Luftstyringen tilfredsstiller individuelle krav. To kretsløp som er skilt fra hverandre, hindrer at støv...