Forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold

Rask, feilfri og automatisert produksjon: Disse aspektene er avgjørende for moderne fabrikker. Forebyggende vedlikehold, som benytter Industrial Internet of Things (IIoT) for forebyggende vedlikehold, gjør det mulig. Slik kan bedrifter optimerer produksjonstilgjengeligheten, styrke leveringsevnen og perfeksjonere produktene.

Når produksjonsanleggene i et foretak fungerer som forutsett, kan planlagte stykktall produseres, avtaler følges og leveringsdatoer overholdes. Perfekt vedlikeholdte maskiner sikrer at alle enkeltdeler og komponenter befinner seg i optimal tilstand, og forhindrer uventede avbrudd i produksjonsprosessen. For bransjer som energisektoren og bilindustrien, der høy anleggstilgjengelighet er helt avgjørende, er det en viktig forutsetning for å oppnå størst mulig lønnsomhet. Men når er det riktige tidspunktet for vedlikehold av et produksjonsanlegg? Tidligere måtte man stole på erfaringen, ty til prognoser eller overholde faste vedlikeholdsintervaller. I dag finner man den optimale timingen ved hjelp av digitale midler, svært nøyaktig og tilpasset etter behovet. Forebyggende vedlikehold betyr forutseende vedlikehold av maskiner i industri 4.0-produksjonsomgivelser. Dermed kan forstyrrelser forutses før de faktisk inntreffer. Den nye vedlikeholdsmodellen som bygger på moderne sensorteknologi og presise dataanalyser forhindrer uforutsette driftsavbrudd i produksjonsanleggene og dyre reparasjoner – og gir dermed betydelige innsparinger.

IT med fremtidsutsikter

Kunnskap i stedet for gjetting: Slik sikrer forebyggende vedlikehold forutseende kontroll av produksjonsanleggene. Med digitale midler kan vedlikeholdsbehov nå forutses på et tidlig stadium. Prognoser for når en komponent må skiftes ut utløser forebyggende tiltak før komponenten svikter. Og såkalt prescriptive maintenance tar enda et skritt fremover: Her leverer systemet selv løsningen på problemer som forutses. Hvis for eksempel en fremtidig maskinfeil registreres, sørger prescriptive maintenance-systemet automatisk for å iverksette de påkrevde tiltakene for problembehandling – en nyttig hjelp for serviceteknikerne. Et slikt forutseende vedlikehold avhenger av at maskin- og omgivelsesdata som temperatur og luftfuktighet registreres og analyseres grundig. Dette kan problemfritt realiseres i industri 4.0-produksjonsomgivelser. Forebyggende vedlikehold benytter data som registreres fortløpende fra sensorene i intelligente enheter. Disse måleverdiene overføres via nettverket til IoT-plattformen, og sammenliknes med den digitale tvillingen, som er et virtuelt speilbilde av det faktiske objektet. Resultatet av sammenlikningen legger grunnlaget for vedlikeholdsinformasjonen.

Her gjelder følgende: Jo flere data som innhentes, desto mer detaljert kan maskinens virkemåte evalueres ved hjelp av stordata-analyser, og desto mer nøyaktig blir prognosene. Som nettverksteknisk grunnlag for dataoverføringen benyttes vanligvis det såkalte Industrial Internet of Things (IIoT), altså tingenes internett i industrielle omgivelser. I tillegg benyttes et kraftig Edge Data Centers til å filtrere ut relevante data og overføre dem til en nettskyplattform for videre analyser. Det reduserer datamengden, og dermed også tiden som trengs til analyseringen. Slik kan feil og driftsavbrudd minimeres – og det langt bedre enn med reaktivt vedlikehold, som først iverksettes når en feil allerede har oppstått. Forebyggende vedlikehold har også en klar fordel overfor service i forhåndsdefinerte intervaller. Nytten er tydelig. Produksjonen kan fortsette, reservedelsstyringen forbedres og unødig kostnader bortfaller – og det lønner seg.

Start smart

Rittal er en aktiv pådriver for utviklingen av forebyggende vedlikeholdskonsepter: Alle produkter og tjenester som trengs for forutseende vedlikehold står til disposisjon, fra smarte sensorer, koblingsskapovervåkning og intelligente kjøleløsninger til smart service-konsepter og datakapasitet i nettskyen. Rittal Smart Service kombinerer IIoT-kompatible produkter og sensorer, og muliggjør intelligent vedlikehold av enheter med den nye generasjon Blue e+. Via fjerndiagnoser kan bedrifter benytte seg av Rittals ekspertise på et tidlig tidspunkt, og dermed øke maskinenes tilgjengelighet.

Luftfartindustri

Rittal sørger for luft under vingene

Digitaliseringen legger grunnlaget for nye forretningsmodeller på alle områder i luftfartsindustrien.