Maskin- og anleggsproduksjon

Digitalisert og tilkoblet for fremtiden

I dagens digitale nettverk spiller moderne programvaresystemer og deres muligheter en stadig viktigere rolle innen maskin- og anleggsproduksjon. Konsekvent bruk av digitale tvillinger sikrer optimal effektivitet i produksjon, energibruk og ressursbruk, og legger dermed grunnlaget for å kunne produsere lønnsomt på lang sikt. Condition Monitoring gir sluttkunden det ønskede grensesnittet mot den digitale produksjonssfæren.

Digital tvilling med EPLAN og Rittal

Benytt muligheten til å skille dere ut fra konkurrentene og forberede dere for fremtiden med de nyeste løsningene fra Rittal og EPLAN.

Vårt løfte til kundene:

  • Med Rittal klimatiseringsløsninger med inntil 75 prosent lavere energiforbruk og maksimal fleksibilitet takket være egnethet for ulike spenninger
  • Takket være utvikling av standardtilpassede IIoT-løsninger for nettverksintegrasjon av maskiner og apparater som smartsensorer for apparatskapovervåkning
  • Takket være fremtidsrettet Smart service Konsepter for økt anleggstilgjengelighet og serviceeffektivitet

 

  • Takket være Rittal Edge-datasentre for industri 4.0-applikasjoner
  • Takket være sanntidskompatible, AI-baserte Edge-datasentre fra German Edge Cloud for behandling av industridata