Automasjon

Automasjon i en ny dimensjon

Den tekniske utviklingen er i ferd med å forvandle industrien. Digitalisering og kunstig intelligens åpner nye dimensjoner i automatiseringen. En stor mulighet for bedriftene til å gjøre prosessene mer effektiv og rimelige.

Effektivitet som innovasjonsdriver

I motsetning til mekaniseringen, der maskiner forenkler eller overtar tungt fysisk arbeid, forandrer den moderne automatiseringen selve prosessene. Takket være et betydelig fremskritt innen sensorteknologi og aktuatorteknikk blir maskinene stadig mer intelligente. I dag kan automatiseringssystemer utføre stadig mer komplekse oppgaver. Virtual prototyping og digitale tvillinger som avbilder det reelle produktet og følger det gjennom hele dets livssyklus, gjør det i dag mulig å erstatte dyre prosesser med kostnadsbesparende automatiserte løsninger. Langt større effektivitet er resultatet, ettersom sentrale prosesser som produksjonsstyring og prosesskontroll i stadig større grad utføres med programvarestøttede metoder som ERP (Enterprise Resource Planning) og smart monitoring. Moderne bearbeidingsteknologi gjør det dessuten mulig for maskinene å tilpasse seg til ulike omgivelsesforhold, og optimalisere seg selv. Innen Industri 4.0 kan hele bedriftsstyringen reguleres maskinelt – en utvikling som går stadig raskere.

Årsakene til utviklingen er mangfoldige. På den ene siden ønsker kundene stadig flere produktvarianter, alltid i topp kvalitet og med korte leveringstider. På den andre siden må bedriftene benytte nye tekniske systemer for å reagere på manglende kvalifisert arbeidskraft og et stadig større kostnadspress i et tøft marked. Stilt overfor slike utfordringer er høy grad av automatisering, høyeffektive systemer og fleksible prosesser de løsningene som trengs i fremtiden. Særlig foretak i sektoren Elektroteknikk og automasjon og innen Maskinproduksjon investerer derfor i automatiseringsløsninger som gir større konkurransefordeler.

Mer automasjon betyr høyere inntjening

Fordelene ved automatiserte systemer i forhold til analoge metoder ligger både i økt produktivitet og høyere produktkvalitet: Bearbeidingstrinnene utføres raskere, mer presist og med lavere feilkvote. Komplekse arbeidsprosedyrer i materialstyring, prosjektering og produksjon optimeres helhetlig ved hjelp av automatiserte metoder. Det lønner seg for bedriftene på flere måter: Personalutgiftene synker, leveringstidene forkortes og ineffektivt rutinearbeid bortfaller. Dessuten slipper medarbeiderne tungt fysisk eller monotont arbeid takket være innovativ bearbeidingsteknologi. De kan nå først og fremst ivareta overvåkningsfunksjoner for de automatiserte prosessene, og må kun utføre de prosesstrinnene manuelt som ennå ikke er automatisert. Særlig innen produksjon av styrings- og koblingsanlegg kan bedriftene spare inn betydelige summer. Rittal bidrar aktivt til å utforme en ny æra av automasjon innen styrings- og koblingsanleggsproduksjon, med programvareløsninger for effektiv prosjektering og et produktutvalg som innfrir alle krav til økonomisk, tapsfri produksjon.

Automatisering med Rittal

På grunnlag av over 50 års erfaring innen produksjon av apparatskap og koblingsskap har Rittal bygget opp et stort produktutvalg for automatiserte prosesstrinn og bearbeidingsmetoder. Rittal Automation Systems leverer alt innen automasjon som gjør produksjonen av koblingsskap enklere, mer presis og mer reproduserbar. Takket være data som opprettes digitalt under prosjektering med Eplan Tools, kan produksjonsprosessene automatiseres gjennomgående. Grunnlaget er en virtuell prototype som inneholder all relevant informasjon, og som – i samspill med produktene fra Rittal Automation Systems – garanterer maksimal effektivitet i hele arbeidsflyten under produksjon av styringsanlegg. I tillegg til produkter for automatisert bearbeiding, bestykning og konfeksjonering, foreligger det også programvareløsninger for prosjektering og konfigurering av koblingsskap. Effektive, digitalt kontinuerlige prosesser med løsninger fra én leverandør: Slik lykkes automatisering og produktivitetsøkning i fremtiden.

Med Rittal Automation Systems har vi tatt den vanlige, høye kvaliteten og påliteligheten vår til et enda høyere nivå. Uansett hva som skjer: Vi er forberedt for fremtiden.
Luc van Meer, Business Development Manager, Van Meer Industrial Services