Vårt ansvar som familiebedrift

Fordi hver enkelt teller

Sosialt ansvar – for menneskene og miljøet i regionen, men også for bærekraftige produkter, løsninger og produksjon – dette har en lang tradisjon i Rittal og Friedhelm Loh Group. Her er eieren, hans familie og hans ansatte aktive, enten det er i form av en årlig donasjon ved juletider eller spesielle donasjoner til internasjonale hjelpeorganisasjoner ved kriser og katastrofer.

Rittal Foundation er en viktig byggekloss i selskapets sosiale engasjement. Den ideelle stiftelsen ble grunnlagt høsten 2011 av professor Friedhelm Loh, eier og styreleder i Friedhelm Loh Group, i anledning selskapets 50-års jubileum. Stiftelsens fokuserer ved utdeling av støtte på sosiale områder, utdanning og kultur.

Som den største arbeidsgiveren i Mittelhessen-regionen, tar selskapet ansvar for lokalsamfunnet. Fokus på prosjekter i umiddelbar nærhet til bedriftene understreker engasjementet for menneskene i regionen og vårt ønske om å bidra til å forme og forbedre den sosiale utviklingen i nærmiljøet vårt.

Miljøvern er noe av det viktigste når det gjelder refokusering av våre produksjonssteder. Lakkeringsanlegget i den nye Rittal fabrikken i Haiger produserer for eksempel nesten ikke avløpsvann. Overskuddsvarmen fra anlegget mates inn i varmeanlegget i produksjonshallen, slik at energiforbruket reduseres betydelig.

Kaldt hode, varmt hjerte

«Miljøvern i seg selv er ikke et diskusjonstema, spørsmålet er hvordan det skal oppnås!» Fabrikksjef Nicola Salandini og hans 430 kolleger på Rittal-fabrikken i Valeggio sul Mincio i Nord-Italia, svarte på sitt eget spørsmål om det globale klimaet: Med...