Montering, installasjon og igangkjøring

Stol på produsentens kompetanse

Våre verdiløfter for for din IT

Moderne IT-systemer representerer livsnerven til mange bedrifter. Etter hvert som datavolumet øker og blir stadig mer komplekse, er det viktigere enn noen gang med en fungerende digital infrastruktur som alltid er tilgjengelig. Du kan stole på vår anerkjente Rittal Service for å utføre installasjon og igangkjøring avdin IT-infrastruktur. Rittal IT Service sørger for at hele IT-systemet ditt fungerer korrekt.

 • Omfattende support fra konseptutvikling til vedlikehold – og videre utover
 • Pålitelig support til IT-systemene dine gjennom profesjonell Lifecycle Management
 • Høyt kvalifiserte serviceteknikere og infrastrukturspesialister
 • Solid kunnskap med produsentekspertise
 • Nettbaserte og automatiserte serviceprosesser
 • Høy tilgjengelighet av originale reservedeler

Implementering

Basert på den individuelle utformingen, utføres hele den første installasjonen av datasenteret ditt av erfarne serviceteknikere. Med produktekspertise sørger Rittal IT-service for at hele systemet ditt fungerer korrekt. Ved implementering av definerte strukturerer og prosessoperasjoner, er alle forskrifter og retningslinjer spesifisert i tett samarbeid med deg og din sentrale prosjektleder, slik at resultatet oppfyller dine ønsker og krav.

 • Konstruksjon og installasjon av OT-infrastrukturen (Operational Technology)
 • Installasjon av vannrør/kjølemiddelledninger, strømfordeling, backup (UPS/nødgenerator)
 • Installasjon og konfigurering av DCIM-programvare RiZone (Data Center Infrastructure Management)
 • Installasjon av fysiske sikkerhetsløsninger
 • Opplæring og instruksjon av personalet

Igangkjøring

For å sikre at alt samsvarer nøyaktig med planene, kontrolleres/dybdetestes alle funksjonene i OT- og IT-infrastrukturen grundig under igangkjøringen. Du kan være sikker på at systemet fungerer slik det er ment i de ulike driftsstadiene.
Hvis du trenger en nødmanual eller brukerhåndbok, utarbeider vi gjerne en omfattende dokumentasjon.

 • IT-belastningstest
 • Funksjonstesten inkluderer tilkobling til bygningsstyringssystem, alarmmeldingskjeden, redundante kretser
 • Styring av fjernovervåkingssystemer
 • Utarbeidelse av igangkjøringsprotokoll
 • Overlevering av drifts- og IT-sikkerhetskonsepter
 • Prosjektoverlevering