Vedlikehold

Bevar verdien av installasjonen

Ved kontinuerlig overvåking av ytelsen kan feil eller forstyrrelse i IT-systemene oppdages og avverges i tide.

Maksimer prosessflyten gjennom hele levetiden

Problemfri drift av produksjonslinjer avhenger i stor grad av varmebelastningen som de enkelte elektroniske komponentene utsettes for. En temperaturøkning på ca. 10 K (Kelvin) halverer levetiden til disse komponentene og dobler feilfrekvensen.

Vårt tilbud:

  • Befaring og analyse av utstyrets generelle tilstand
  • Grunndig rengjøring av systemkritiske anlegg
  • Måling og dokumentasjon av systemparametere
  • Gjennomgang av hele systemet

Dine fordeler:

  • Din IT-infrastruktur er tilgjengelig 24/7 365 dager i året
  • Datasenteret ditt beholder sin verdi lenger
  • Overholdelse av gjeldende lover og forskrifter i henhold til DIN 31051
  • Reduserte kostnader og opptil 30 % høyere effektivitet

Vårt tilbud: Visuell inspeksjon av systemet og de installerte produkter og løsninger iht. DIN 31051.

Dine fordeler: Rask og pålitelig oversikt over den nåværende tilstanden for ditt datasenter.

Tetthetskontroll for å overholde lovpålagte forskrifter

F-gassforskriften nr. 517/2014 krever at operatører av kjølesystemer med et spesifisert minimum kjølemiddelvolum skal gjennomføre regelmessige lekkasjetester. Denne lekkasjetesten må utføres av en kvalifisert og sertifisert tekniker.

Som sertifisert tjenesteleverandør oppfyller Rittal alle juridiske krav for å utføre de obligatoriske testene i forbindelse med enkeltstående vedlikeholdsarbeid eller som en del av serviceavtalen.

Viktig: Fra og med 1. januar 2020 er påfylling av berørte kjølemidler forbudt i forbindelse med service. Få råd om hvilke alternativer du har: Send e-post til rittal@rittal.no eller ring +47 64 85 13 00.