Retningslinjer for håndtering

Retningslinjer for transport og lagring

Rittals produkter må lagres og transporteres i samsvar med disse retningslinjene. Disse retningslinjene gjelder for alle personer og selskaper som er involvert i transportkjeden, og beskriver kravene til kjøretøy og utstyr for Rittal GmbH & Co. KG sin logistikkavdeling, samt våre internasjonale datterselskaper.
Målet er å gi en oversikt over kjøretøytyper og utrustning, og beskrive de forskjellige kravene vi stiller.

Last ned retningslinjene for håndtering (PDF)