Beslutningshjelp

Hvordan finne riktig klimatiseringsløsning?

For å realisere komplekse produksjonsprosesser monteres følsomme og stadig kraftigere komponenter i apparatskap, der levetiden avgjøres av at man har det riktige klimaanlegget.

Men hvilken klimatiseringsløsning passer best til ditt anlegg?

Væskekjøling med varmeveksler for luft/vann eller kjøling med kjøleaggregat eller omgivelsesluft? Eller trenger du apparatskapoppvarming? For å finne den riktige og energieffektive klimatiseringsløsningen for anlegget, kreves det en helhetlig tilnærming, da man må ta hensyn til mange aspekter. Akkurat som omgivelsesbetingelsene der anlegget er plassert. Er det fuktig? Støvete? Varmt? Og hva slags krav til kjøleeffekt er det?

Faktorer som installasjonstype (frittstående eller integrert), varmeavledning (passiv eller aktiv) eller tillatt støynivå må selvfølgelig også tas med i betraktningen.

Visste du ...?

... at du kan øke levetiden til komponentene i skapet betydelig med riktig klimatisering?

Den økende pakketettheten i apparatskap kan føre til en enorm økning i tapseffekt i skapene!

Tommelfingerregel: En økning i driftstemperatur på 10 °C halverer levetiden og fordobler feilhyppigheten.

Feltstudie

Som en del av en feltstudie undersøkte Rittal i om lag 400 installasjoner hvordan klimaanleggsløsninger typisk er installert i industriell praksis. Mange feil ble avdekket, feil som kunne vært unngått ved optimal planlegging ved bruk av de riktige verktøyene.

For at klimaanleggløsninger skal gi optimal ytelse med lavest mulig strømforbruk, må klimaanlegget planlegges riktig.

Vanlige feil som skyldes feil klimatisering:

 • I 64 % av anleggene befant ikke de varme komponentene seg i luftstrømmen mellom inn- og uttak til klimaanlegget
 • 50 % av enhetene som ble vurdert hadde en utnyttelse på mindre enn 20 %
 • For 93 % av anleggene oppnådde man ikke den ønskede nedkjølingen som man planla/installerte
 • 40 % av enhetene hadde svært skitne filtermatter og var utilstrekkelig vedlikeholdt
 • I 18 % av anleggene var enten inntaket eller utløpet til klimaanlegget ikke fritt for hindringer
 • 19 % av anleggene hadde luftkortslutning

Oversikt over klimakontrolltyper basert på omgivelsesforhold

De forskjellige typene klimakontroll kjennetegnes av ulike egenskaper og gir et bredt spekter av fordeler.

Apparater for kjøling med omgivelsesluft er svært godt egnet for å lede bort varmelaster på en økonomisk måte. Forutsetningen for dette er en relativt ren omgivelsesluft med en temperatur som ligger under den ønskede innvendige temperaturen i apparatskapet.

Forutsetning:

 • Bruk i relativt ren omgivelsesluft
 • Omgivelsestemperatur som er lavere enn ønsket innvendig temperatur i apparatskapet

Fordeler:

 • Spesielt god energieffektivitet
 • Kostnadseffektiv og rask installasjon
 • Det kreves ingen kundeinfrastruktur

Les mer

Temperaturen inne i apparatskapet holdes konstant ved hjelp av kjøleaggregater, den er uavhengig av omgivelsestemperaturen. Luftstyringen tilfredsstiller individuelle krav. To kretsløp som er skilt fra hverandre, hindrer at støv kommer inn i skapet.

Forutsetning:

 • Brukes også i varm eller støvete omgivelsesluft
 • Omgivelsestemperatur som er lik eller høyere enn ønsket innvendig temperatur i apparatskapet

Fordeler:

 • To kretsløp som er skilt fra hverandre hindrer at støv kommer inn i skapet
 • Den innvendige temperaturen i apparatskapet holdes på et konstant nivå
 • Spesielt energieffektiv med den nyskapende Blue e+-kjøleaggregatserien

Les mer

Effektiv væskekjøling brukes der det kreves høy kjølebelastning – for eksempel ved prosess- og maskinkjøling eller ved bruk av luft/vann-varmevekslere for å spre varmetap fra skap. Romlig skille mellom kjøleproduksjon og prosesskjøling kan oppnås med væskekjølesystemer.

Krav:

 • Egnet for bruk i etsende eller oljeholdig omgivelsesluft
 • Omgivelsestemperaturen kan være høyere eller lavere enn temperaturen inne i kabinettet
 • Det skal sørges for tilførsel av kjølevann på installasjonsstedet

Fordeler:

 • Eksepsjonell temperaturnøyaktighet (konstant vanntemperatur)
 • Kan kjøle både skap og maskinverktøy
 • Egnet selv for ekstremt høye omgivelsestemperaturer
 • Varmeveksleren og chiller kan enkelt holdes adskilt, slik at det ikke genereres spillvarme i rommet

Find out more

Kondens utgjør en spesiell risiko for kontrollelektronikk, spesielt ved utendørsplassering. Å ha en rekke utgangskategorier sikrer at riktig termisk effekt alltid er tilgjengelig.

Krav:

 • Ingen krav knyttet til omgivelsesluft/temperatur utenfor skapet

Fordeler:

 • Fordeler varm indre luft jevnt
 • Unngår undernormale temperaturer i kontrollutstyr
 • Å forhindre kondens beskytter mot korrosjon

Les mer

Ypperlig koordinerte komponenter skreddersyr klimakontrollkomponentene perfekt til dine spesifikke krav – fra målrettet luftruting og presis kontroll av utstyret til passende forbruksvarer.

Fordeler:

 • Overvåking, kontroll og individuell luftruting kan ytterligere øke effektiviteten og påliteligheten til klimakontrollkomponenter

Til produkt

Hvordan kan du redusere karbonavtrykket ditt og spare penger?

Bruk av energieffektive løsninger for innkapsling og prosessklimakontroll kan hjelpe. I mange tilfeller er det verdt å erstatte eldre utstyr med nye, energieffektive løsninger.

Betydelige besparelser kan oppnås både når det gjelder vedlikeholdskostnader og energiforbruk. Som et resultat vil de nyeste klimakontrollløsningene definitivt ikke bli påvirket av neste trinn i EU-forordningen om fluorholdige klimagasser og tilhørende krav.

Flere videoer:

Blue e+ integration solution and roof mounting

Discover the benefits of integrating cooling units in the VX25 and as a roof-mounted variant

1.6 kW Blue e+ cooling unit

Discover the benefits of the new performance calss for compact enclosure systems

Blue e+ chiller

Meet the world's most efficient range of chillers

Roof-mounted fan

Find out more about the operation and benefits of Rittal roof-mounted fans

Ytterligere nedlastinger:

For effektive utendørsløsninger
Veggmontert kjøleaggregat TopTherm Blue e, UL typ 3R/4

World’s first
The e+ principle

Takmontert kjøleaggregatt Blue e+
Integrasjonsløsning VX25

Blue e+ kjøleaggregat
Med e+-principen

Den digitale oppgraderingen for kjøleaggregatert i serien Blue e
Blue e IoT-adapter

Behovstilpasset kjøleeffekt med høy effektivitet
Chiller Blue e

Efter nye NEC 2017
Maskingodkjenninger i Nord-Amerika

Referanser