Samleskinnesystemer Flat-PLS

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Alternativer for alle tilkoblingsmåter på samleskinnesystemer Flat-PLS.

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Samleskinneklo for flatkobberskinner

For samleskinnesystemer av flatkobber med økt kortslutningsevne eller for mekanisk stabilisering av samleskinnepakker.

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Samleskinneklo for tilkoblingskomponenter

Blir brukt sammen med skrueforbindelsene for mekanisk sammenkobling av tilkoblingselementer som f.eks. vinkelforbinder.

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Direktetilkoblingsklemme for runde kabler

For direkte tilkobling av rundkabler 95 - 300 mm² (én- eller flertrådet).

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Tilkoblingsplate for laminerte kobberskinner

For tilkobling av laminerte flatkobberskinner.

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Tilkoblingsplate for kabelsko

For tilkobling av kabelsko til et flat-PLS samleskinnesystem med 2 – 4 skinner per leder.

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Tilkoblingssett for Flat-PLS

For feste av påbyggingskomponenter eller for å koble sammen samleskinner.

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Fyllstykke for tilkoblingssett

Tilkoblingsteknikk Flat-PLS

Skrue M10

For festing av direkte-tilkoblingsklemme, tilkoblingsplate, samleskinneklo eller av tilkoblingssettet på samleskinnesystemer med flate kobberskinner.