Industrie 4.0

Hogere efficiëntie en nieuwe bedrijfsmodellen door de intelligente fabriek

Klanten verwachten steeds meer op het gebied van individualisering, kwaliteit en snelle levering van producten. Door de productie te koppelen en te digitaliseren kunnen bedrijven aan deze vraag tegemoet komen. Een smart factory verhoogt niet alleen de efficiëntie. Met behulp van Industrial Analytics en het in waarde uitdrukken van data maken dergelijke intelligente fabrieken ook nieuwe bedrijfsmodellen en een uitgebreider serviceaanbod mogelijk. Digital twins, machine learning, big data en Industrial Analytics vormen de basis voor productiebedrijven om snel en concurrerend actief te zijn op de markt.

Intelligente productie is het antwoord op nieuwe uitdagingen

Intelligente productie, de evaluatie van sensorgegevens en flexibilisering door digitalisering. Zo maar een paar maatregelen waarmee productiebedrijven hun concurrentiepositie op de markt kunnen en zelfs moeten waarborgen. De smart factory wordt gekenmerkt door digital twins, machine learning, big data en Industrial Analytics. Deze elementen zijn noodzakelijk om de industriële productie flexibeler te maken. Het begrip Industrie 4.0 omvat al deze elementen en is inmiddels een veel gebruikte term. Industrie 4.0 is nodig om bedrijven in staat te stellen zich op korte termijn aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Klanten willen steeds vaker geïndividualiseerde producten die ook nog eens snel worden geleverd. Met een intelligente logistiek kan aan deze eisen worden voldaan. Dit alles gaat hand in hand met een toenemende kostendruk, snel veranderende markten en de noodzaak om IT-systemen op betrouwbare wijze te beveiligen tegen aanvallen en dataspionage.

De digitalisering van de productie biedt echter veel meer antwoorden en oplossingen dan uitdagingen. Permanente feedback van sensoren in de productiefaciliteiten kan de kwaliteit verhogen en tegelijk de productiekosten verlagen. En, niet in de laatste plaats, kunnen data die tijdens de productie zijn verzameld als basis dienen voor productverbeteringen of een nieuw serviceaanbod aan klanten. Bijvoorbeeld door garantieverlengingen aan de hand van de gedocumenteerde productiegegevens te berekenen.

Koppeling, aansturing en monitoring van productiefaciliteiten

Op basis van data kunnen bedrijven hun waardeketens optimaliseren of zelfs volledig nieuwe bedrijfsmodellen realiseren. Om van al deze voordelen te kunnen profiteren moeten de productie-installaties worden uitgerust met sensoren voor het registreren van data. Daarnaast zijn er interfaces nodig voor de koppeling en aansturing. Maar bedrijven hebben ook krachtige IT nodig om de terabytes aan data te kunnen opslaan en evalueren. Edge-cloud-oplossingen, waarmee de vereiste opslag- en rekencapaciteit dicht bij de productie kan worden gehouden, zijn hierbij bijzonder nuttig.
Bovendien kunnen smart services helpen bij de monitoring en predictieve inspecties van systemen. Ook details zoals kastbewaking of een efficiënte koeling zijn belangrijke aspecten voor een intelligent gekoppelde productie.

Wij kunnen nu met hetzelfde aantal medewerkers veel meer opdrachten verwerken dan een paar jaar geleden.
Andreas Ripploh, Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Rittal is uw partner voor Industrie 4.0 en IIoT

Rittal stimuleert de ontwikkeling van Industrie 4.0, IIoT en smart factories met eigen oplossingen en smart services. Denk hierbij aan slimme sensoren voor de bewaking van kasten en behuizingen. Maar ook aan intelligente koeloplossingen, slimme serviceconcepten en rekencapaciteit uit de cloud. Ons assortiment omvat knipcentra en bewerkingsmachines uit onze Perforex-serie of draadconfectioneringsautomaten uit de Wire-Terminal-serie. Allemaal zijn ze geschikt voor IIoT-toepassingen. Daarnaast leveren wij IIoT-interfaces voor bestaande productie- en koelinstallaties, speciale softwareoplossingen voor industriële besturingen, Industrial Analytics en nog veel meer.

 

Freesbewerking

Toebehoren / verbruiksmateriaal / machineopties Perforex BC

Optimaal op elkaar afgestemd productassortiment voor uitbreiding, montage naderhand en vervanging.