Beschermklassen

IP, NEMA en ECB•S

IP-beschermklassen

Beschermklassen volgens IEC 60 529 (EN 60 529)

De IP-beschermklasse wordt aangegeven met 2 kencijfers:

Eerste kencijfer: beschermingsniveaus voor bescherming tegen aanraking en vreemde deeltjes

Eerste kencijfer Benaming Toelichting
1 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 50 mm of meer De testsonde, kogel 50 mm doorsnede, mag niet volledig naar binnen kunnen worden gestoken 1).
2 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 12,5 mm of meer De testsonde, kogel 12,5 mm doorsnede, mag niet volledig naar binnen kunnen worden gestoken 1).
De uit delen bestaande testvinger mag tot een lengte van max. 80 mm naar binnen worden gestoken, echter wel voldoende afstand aanhouden.
3 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 2,5 mm en meer De testsonde, kogel 2,5 mm doorsnede, mag niet naar binnen worden gestoken 1).
4 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 1,0 mm en meer De testsonde, kogel 1,0 mm doorsnede, mag niet naar binnen worden gestoken 1).
5 Beschermd tegen stof Het binnendringen van stof is niet geheel onmogelijk, maar stof mag niet in een zodanige hoeveelheid binnendringen dat het functioneren van het apparaat of de veiligheid wordt beïnvloed.
6 Stofdicht Er kan geen stof in het apparaat binnendringen bij een onderdruk van 20 mbar in de kast/behuizing.

1) Van de testsonde mag niet de volledige doorsnede door een opening van de behuizing worden gestoken.

Tweede kengetal: beschermingsniveaus voor bescherming tegen water

Tweede kencijfer Benaming Toelichting
1 Beschermd tegen waterdruppels Verticaal vallende druppels mogen geen schadelijke gevolgen hebben.
2 Beschermd tegen waterdruppels, wanneer de kast/behuizing onder een hoek van 15° staat Verticaal vallende druppels mogen geen schadelijke gevolgen hebben, wanneer de verticale zijden van de kast/behuizing onder een hoek van max. 15° staan.
3 Beschermd tegen sproeiwater Water dat onder een hoek van 60° op de beide verticale zijden wordt gesproeid, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
4 Beschermd tegen spatwater Water dat uit alle richtingen tegen de kast/behuizing spat, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
5 Beschermd tegen waterstralen Water dat uit alle richtingen tegen de kast/behuizing spuit, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
6 Beschermd tegen krachtige waterstralen Water dat uit alle richtingen als sterke straal tegen de kast/behuizing spuit, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
7 Beschermd tegen de gevolgen van het tijdelijk onderdompelen in water Water mag niet in een hoeveelheid binnendringen die schadelijke gevolgen heeft, wanneer de kast/behuizing onder bepaalde druk- en tijdsomstandigheden tijdelijk in water wordt ondergedompeld.
8 Beschermd tegen de gevolgen van het continu onderdompelen in water Water mag niet in een hoeveelheid binnendringen die schadelijke gevolgen heeft, wanneer de kast/behuizing continu is ondergedompeld in water onder omstandigheden die tussen fabrikant en gebruiker moeten worden overeengekomen. De omstandigheden moeten echter zwaarder zijn dan voor kencijfer 7.
9 Water bij hogedruk-/stoomstraalreiniging Water dat uit alle richtingen onder hoge druk tegen de kast/behuizing spuit, mag geen schadelijke gevolgen hebben.

Voorbeeld van de aanduiding van een beschermklasse, zoals IP 43:
Eerste kencijfer = 4: Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 1,0 mm of meer
Tweede kencijfer = 3: Beschermd tegen sproeiwater

NEMA-beschermklassen

National Electrical Manufacturers Association
De National Electrical Manufacturers Association (NEMA) is een organisatie in Washington, in de Verenigde Staten, die een serie technische normen publiceert, maar zelf geen producten test of certificeert.
De onderstaande NEMA-classificatie beschrijft in principe de bescherming van personen tegen het per ongeluk aanraken van componenten en de bescherming van de kast/behuizing tegen externe invloeden.

Beschermklasse Toelichting
NEMA 1 Binnenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil
NEMA 2 Binnenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil en druppelend water
NEMA 3 Buitenopstelling, beschermt tegen regen, natte sneeuw en door de wind meegevoerd stof; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing
NEMA 3R Buitenopstelling, beschermt tegen regen en natte sneeuw; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing
NEMA 3S Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen regen, natte sneeuw en door de wind meegevoerd stof; bovendien kunnen de externe mechanismen ondanks ijsvorming worden bediend
NEMA 4 Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen door de wind meegevoerd stof en regen, spatwater en waterstralen; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing
NEMA 4X Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen door de wind meegevoerd stof en regen, spatwater, waterstralen en corrosie; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing
NEMA 5 Binnenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil, zich afzettend vuil dat zich in de lucht bevindt en druppelende, gemakkelijk spattende vloeistoffen
NEMA 6 Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil, waterstralen en binnendringend water door regelmatige, tijdelijke onderdompeling tot een bepaalde diepte; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing
NEMA 6P Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen waterstralen en binnendringend water door langere onderdompeling tot een bepaalde diepte; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast/behuizing
NEMA 12 Binnenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil, ronddwarrelend stof en druppelende, niet-corrosieve vloeistoffen.
NEMA 13 Binnenopstelling, beschermt tegen stof, omlaagvallend vuil, spatwater, olie en niet-corroderende koelmiddelen.

Meer informatie over NEMA vindt u op www.nema.org

ECB•S-certificering

Meer dan een componententest
Als een van de weinige aanbieders van complete computerruimten heeft Rittal de hoge beschikbaarheidsruimte volgens ECB•S laten certificeren.
Met deze certificering bevestigt de European Certification Body (ECB•S) dat de hoge beschikbaarheidsruimte zonder beperkingen aan alle criteria van de norm EN 1047-2 voldoet of deze zelfs overtreft.

Klantvoordelen van de ECB•S-certificering

  • Maximale kwaliteitsgarantie door onafhankelijke kwaliteitsbewaking
  • Verbeterde rating bij de kredietverstrekking of restrisicoverzekering
  • Transparantie voor banken en verzekeringsmaatschappijen
  • Aanhouden van Europese normen op het gebied van de IT-veiligheid

Veiligheidsruimten – RM 7857.972

Meer informatie over ECB•S vindt u op de website van de European Security Systems Association.