Dakmontage-koelaggregaten voor het koelen van IT-apparatuur

Actieve koeling van individuele kasten voor vermogensverliezen tot 3 kW. Unit is voorzien van een inblaasregeling.