Finance

Digitalizace - nové příležitosti pro finanční sektor

Technologie jako blockchain a kryptoměny přinášejí finančnímu sektoru nové výzvy. Především však nabízejí nové příležitosti a možnosti pro zvýšení efektivity a bezpečnosti. Společnost Rittal nabízí dokonalá řešení, která splňují požadavky finančních institucí na správu a zabezpečení dat.

Inovativní technologie a formy mobilní komunikace, které vytvářejí nové struktury a procesy díky zachycování, přenosu a vyhodnocování velkých objemů dat, otevírají finančním institucím velké příležitosti k rozšíření nabídky produktů a služeb. Díky internetovému bankovnictví mohou klienti provádět bankovní operace kdekoli a kdykoli. A pokud jde o firemní zákazníky, digitalizace finančního sektoru vytváří nové možnosti a oblasti podnikání. Banky získávají nové poznatky o tom, co jejich firemní zákazníci dělají s penězi, které od nich obdrželi. V závislosti na konkrétním případu to může pomoci například vyhodnotit rizikovost transakce. Jinými slovy, banky jsou mnohem více přímo zapojeny do procesů.

Dostupnost a zabezpečení jsou nejvyššími prioritami

Nové technické možnosti zlepšují dostupnost služeb. Zákazníci očekávají, že budou moci využívat různé bankovní kanály, vybírat si preferované metody a přecházet kdykoli budou chtít.  Cílem tohoto omnichannel přístupu je propojit všechny komunikační kanály tak, aby bylo možné kdykoli snadno zaujmout a také udržet nebo dokonce zvýšit spokojenost zákazníků díky kompletní dostupnosti. Digitální výzva znamená, že se dostupnst omnichannelu stala jednou z nejdůležitějších strategií ve finančním sektoru.

Jedním z trendů, který tento sektor navždy změní, je blockchain. Tato nová převratná technologie umožňuje vést globální registr, který jednoznačně přiřazuje vlastnictví a v případě potřeby pomáhá převádět aktiva během několika sekund. V případě plateb umožňuje technologie blockchain zcela anonymní transakce mezi uživateli bez centrálního finančního zprostředkovatele. Všechny zúčastněné strany kontrolují a dokumentují každou transakci, což zabraňuje následné manipulaci. Přestože kryptoměny, jako je Bitcoin, v posledních letech zvýšily význam technologie blockchain, nabízí také značný potenciál a celou řadu příležitostí v mnoha dalších odvětvích ekonomiky. Blockchain lze využít v elektronických obchodních systémech, jako je obchodování po skončení pracovní doby. Díky inteligentním smlouvám byla technologie blockchain posunuta na další úroveň. V tomto případě se bloky neomezují na jednoduché finanční transakce, ale zahrnují celé smlouvy týkající se cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy, futures obchodování a půjčky.

Aby banky a finanční instituce mohly tyto nové možnosti co nejlépe využít, potřebují bezporuchovou, moderní infrastrukturu, která zajistí vysokou dostupnost a optimální kybernetickou bezpečnost. To je zásadní, protože s rostoucím potenciálem finančního sektoru roste i prostor pro hackery. Špičkové IT zabezpečení by mělo čelit výzvám digitální transformace a zároveň vytvářet pevný základ pro další rozvoj.

Universal-Investment: Datové centrum instalováno v rekordním čase

Společnost Universal-Investment pracuje na tom, aby vyhověla novým požadavkům trhu a zohlednila dynamický růst společnosti spravující aktiva, vytvořila ve spolupráci s projektovým partnerem Canzler Ingenieure nové datové centrum ve svém sídle ve Frankfurtu. Pro modulární datové centrum, které je samo o sobě bezpečnostní místností a je vybaveno systémem fyzické kontroly přístupu, byl vybrán systém RiMatrix S od společnosti Rittal. Jeho součástí je také ochranná stěna, která poskytuje další ochranu proti ohni, vodě a kouři. V případě výpadku proudu je datové centrum zálohováno systémem UPS instalovaným v RiMatrix S a teprve poté začne dodávat dieselový generátor záložní proud do celé budovy.

Rittal a German Edge Cloud poskytují IT zabezpečení "Made in Germany"

Společně se sesterskou společností German Edge Cloud nabízí Rittal řešení IT bezpečnosti z jednoho zdroje. Zákazníci tak mají k dispozici dokonalé zabezpečení IT - pro své provozní technologie (OT), cloudové služby i aplikace. Oba partneři navíc poskytují všestranné cloudové služby z datových center umístěných v Německu, což znamená, že data zůstávají po celou dobu zpracování v Německu. Řešení RiZone od společnosti Rittal nese označení "Software Made in Germany" německého Spolkového svazu malých a středních podniků v IT průmyslu (BITMi), které dokládá, že splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky a těží z neustálého vývoje. Tato značka odráží především aspekty služeb, kvality a budoucí životaschopnosti. Týmy zákaznické podpory a školení hovoří německy, software byl testován v německých laboratořích a další vývoj řešení je jednou z podmínek smlouvy. RiZone je řešení DCIM (Data Centre Infrastructure Management) pro monitorování komplexních infrastruktur datových center.

Digitalizace

Digitalizace vytváří nové obchodní možnosti

Digitalizace, která je propojená a chytrá, má dopad na všechna průmyslová odvětví.

Universal Investment

Datové centrum instalováno v rekordním čase

Dynamický růst společnosti přiměl společnost Universal-Investment, která se zabývá správou kapitálu, k přestěhování. V nové lokalitě ve Frankfurtu nad Mohanem mělo být mimo jiné vybudováno nové datové centrum - časově nejkritičtější součást projektového...

IT infrastruktura

RiMatrix S

S předkonfigurovanými, kompletními a standardizovanými moduly datového centra ušetříte cenný čas při projektování a máte k dispozici...