Ekosystém IT

Pro všechny scénáře IT: Rychlé, spolehlivé, výjimečné

Představte si, že by se technologie, jako je cloud a edge computing, datová analytika, umělá inteligence nebo 5G, vyvíjely automaticky, aby držely krok s nejnovějším vývojem, a vy byste se už nemuseli starat o neřešitelné IT výzvy, které představuje explozivní nárůst datového provozu. Představte si, že by vám standardizovaná platforma umožnila rychleji, spolehlivěji a efektivněji reagovat na jakýkoli IT scénář. Představte si, že byste mohli vytvářet nové obchodní modely rychlým zachycením, přenosem a analýzou obrovského množství dat a zároveň si zachovat plnou suverenitu nad vlastními daty.

Zní to jako nesplnitelný sen? Není. Už je to realita. Ve spolupráci s naší sesterskou společností German Edge Cloud a partnery má náš "Rittal Ecosystem IT" na tyto otázky již odpovědi. Pomocí standardizovaných komponent, systémů a řešení vytváří škálovatelné, nákladově efektivní IT prostředí pro scénáře edge a cloud, které splňuje všechny myslitelné požadavky.

Rittal Ecosystém IT

Naše nabídka sahá od racků, sestav, komor a kontejnerů přes kompletní OT infrastrukturu až po datová centra na klíč a lokality pro datová centra a spravované služby. Jsme komplexní poskytovatelé všech služeb v každé fázi životního cyklu datového centra: od plánování přes realizaci až po provoz a optimalizaci IT infrastruktury. Platformy privátního cloudu a spravované služby dodává společnost German Edge Cloud spolu s aplikacemi edge cloudu pro průmysl, které pracují v reálném čase a jsou založeny na umělé inteligenci.

Rittal RiMatrix NG - otevřená systémová platforma pro všechny IT infrastruktury
Standardizovaná modulární systémová technika zahrnující rack, napájení, chlazení, zabezpečení a monitorování umožňuje rychlé, jednoduché a flexibilní sestavení individuálních řešení pro všechny scénáře IT - od malých individuálních rackových instalací až po edge, enterprise, kolokační a hyperscale datová centra.

Výhody pro vás:

Maximální flexibilita

 • RiMatrix NG poskytuje maximální flexibilitu ve všech dimenzích (rozsah výstupů, rozsah instalace, dostupnost, bezpečnost při selhání, zapojení certifikovaných partnerů).
 • Portfolio je doplněno variabilními modely financování (leasing) pro škálovatelné, poptávkou řízené investice.
 • Neustálý vývoj se plynule přizpůsobuje budoucím technologickým trendům.
 • Udržitelná, náklady snižující modularita založená na energeticky účinných komponentech.

Spolehlivá řešení

 • RiMatrix NG ztělesňuje osvědčenou kvalitu Rittal podle mezinárodních standardů.
 • Kompatibilita s předinstalovanými systémy znamená spolehlivou rozšiřitelnost.
 • Mezinárodní schválení pro celosvětové použití.
 • Dokumentace, školení a komplexní servis spolehlivosti výroby.

Rychlé použití

 • Předem definovaná, osvědčená řešení pro datová centra a první integrace technologie OCP do standardních aplikací snižují vstupní náklady klienta.
 • Přesné přizpůsobení požadavkům IT komponent i nadřazených systémů řízení a aplikací.
 • Kompletní řešení připravené k okamžitému použití.
 • Rychlá a jednoduchá konfigurace komponent pomocí systému Rittal Configuration System.
 • Dodání výrobku do 24/48 hodin (platí pro DE zákazníky).

Zjistěte více

Rittal DataCube RDC - kontejnerové datové centrum
Stále se zvětšující objemy dat mají zásadní dopad na IT infrastrukturu. Stejně rychle roste i poptávka po vyšším výkonu procesorů a vyšší kapacitě úložišť, což vyvolává potřebu stále většího počtu serverů a úložných systémů, ale plocha, která je k dispozici pro IT infrastrukturu, se téměř nezměnila. Kontejnerová datová centra od společnosti Rittal jsou ideálním řešením. Tyto standardizované systémy se velmi rychle instalují a jejich koncepce je přizpůsobena vašim individuálním požadavkům.

Výhody pro vás:

 • Přizpůsobená standardizovaná kontejnerová řešení.
 • Kombinace předdefinovaných modulů vytváří kontejnerové datové centrum na míru.
 • Předem sestavená kontejnerová řešení lze zprovoznit během krátké doby.
 • Plánování projektů od společnosti Rittal.
 • Dodávka ověřeného řešení na klíč s kompletní dokumentací.

Zjistěte více

Životní cyklus IT
Datové centrum se neustále vyvíjí a přizpůsobuje. Musí být flexibilní, aby drželo krok s měnícími se požadavky společnosti. S komplexním portfoliem řešení, která tvoří Lifecycle IT, vás společnost Rittal podpoří ve všech čtyřech fázích životního cyklu vašeho datového centra: od plánování a implementace až po provoz a optimalizaci IT infrastruktury zahrnující více lokalit.
 

Návrh
Po vypracování koncepce se vyberou vhodné moduly řešení a vypočítají se investiční (CAPEX) a provozní náklady (OPEX).

Implementace
Instaluje se fyzická infrastruktura (elektřina, chlazení, monitorování, zabezpečení). Další komponenty IT (servery, disky, switche) mohou být volitelně integrovány společností Rittal a jejími partnery. Poté následuje uvedení do provozu a předání.

Provoz
Datové centrum provozuje klient nebo jeden z našich partnerů jako službu.

Optimalizace
Efektivita, náklady a udržitelnost instalovaného řešení jsou pečlivě analyzovány, aby se zjistil případný potenciál pro optimalizaci vašeho datového centra.

IT poradenství a systémová řešení
Jak určit správnou strukturu a velikost při škálování projektů datových center ve více dimenzích? Jak se rozhodnout mezi malými, edge datovými centry, kontejnerovými a vysoce výkonnými datovými centry, "běžnými" centrálními a enterprise datovými centry nebo cloudovými, kolokačními a hyperscale datovými centry? A jak je to s chlazením - rozhodnete se pro rackové, uzavřenou uličku nebo sálové, na bázi vody nebo chladiva, nepřímé nebo přímé?

Přijetím holistického přístupu zahrnujícího všechny rámcové podmínky a ovlivňující faktory můžete pomoci vyhnout se chybám při plánování a vyvinout řešení připravené na budoucí výzvy. Odborné týmy v našich kompetenčních centrech Rittal IT jsou velmi dobře proškolené a mají dlouholeté zkušenosti získané z nesčetných mezinárodních projektů v oblasti IT. Naši specialisté vám pomohou se všemi aspekty vývoje koncepce a realizace datových center, s výpočty TCO a s otázkami týkajícími se bezpečnosti a plánování/monitorování údržby.

Co nabízíme:

 • Projektoví manažeři s certifikací IPMA.
 • Řízení projektů v Německu na základě normy DIN EN 50600.
 • Vypracování koncepce akreditovanými projektanty úrovně Uptime Institute.
 • Jistota při plánování podložená dlouholetými zkušenostmi a širokým portfoliem výrobků.

Jaké jsou vaše výhody:

 • Profesionální podpora v každé fázi vašeho IT projektu.
 • Koncepce systému na míru vašim požadavkům.

Mezi naše partnery patří ABB, HPE, Siemens a Atos.
Strategická patrnerství s vysoce uznávanými světovými lídry nám pomáhají využívat synergie při sdílení znalostí, přístupu na trh a podpoře našich mezinárodních klientů. Spojením sil můžeme dodávat kompletní IT řešení a ucelenou řadu služeb, od vhodného IT hardwaru až po bezpečnou, efektivní a škálovatelnou infrastrukturu. Například datové centrum Secure Edge Data Center (SEDC) je vybaveno redundantním a bezpečným napájením od společnosti ABB a inovativními IT aplikacemi a službami od společnosti HPE. Společnost Rittal je také jedním z předních světových poskytovatelů IT infrastruktury a spolupracuje se společností Atos na plánování, provozu a servisu datových center. Společně se společností Siemens nabízíme řešení „Container as a service“, které umožňuje bezpečné a rychlé používání aplikací loT na libovolném místě. Úzká spolupráce s obchodními partnery, jako jsou prodejci nebo systémoví integrátoři, rovněž pomáhá zrychlit nákladově efektivní dodávky kompletních datových center připravených k použití.

Výhody odborných znalostí výrobce
Moderní IT systémy jsou pro mnoho společností životodárnou silou. Vzhledem k tomu, že objem dat se neustále zvyšuje a stává se stále složitějším, je nyní více než kdy jindy důležité mít možnost spolehnout se na fungující digitální infrastrukturu, která je vždy k dispozici. Kompletní odborné znalosti, krátká doba odezvy a výjimečná kvalita podpory jsou klíčovými požadavky na každého servisního partnera. Vsaďte na osvědčené služby společnosti Rittal a využijte následujících výhod:

Výhody pro vás:

 • Komplexní podpora od vývoje konceptu až po poprodejní servis a další služby.
 • Spolehlivá podpora vašich IT systémů s profesionální správou životního cyklu.
 • Vysoce kvalifikovaní servisní technici a specialisté na infrastrukturu.
 • Kompletní odborné znalosti a zkušenosti výrobců.
 • Webové a automatizované servisní procesy.
 • Pohotová dostupnost originálních náhradních dílů.

Zjistěte více

IT za vypočitatelnou cenu
Pokud nechcete investovat do vlastního datového centra a provozovat ho sami, můžete si také pořídit vlastní individuální IT infrastrukturu jako službu z cloudu za pevné měsíční sazby. To je ideální pro zákazníky s náročnými požadavky na ochranu dat a přísnými předpisy. Chytré na portfoliu nabízeném naší sesterskou společností German Edge Cloud je to, že opakovaně použitelné moduly lze sestavit individuálně podle konkrétních požadavků zákazníka.

German Edge Cloud nabízí nejmodernější technologie cloudové platformy ze tří nezávislých datových center Tier 3+ v německém Frankfurtu. Tyto platformy jsou sestaveny podle specifických technických požadavků, provozovány v souladu s předpisy a v případě potřeby doplněny o další servisní a provozní moduly.

Výhody pro vás:

 • Různé varianty poskytovaných služeb – DCaaS, IaaS, PaaS.
 • Spravované služby platforem a aplikací: Provozní podpora databází, load balancerů atd.
 • Partner pro přechod: Koncepce a realizace rozsáhlých migračních projektů včetně postupné konverze starších systémů na moderní cloudové technologie.
 • Podpora transformace: Naši odborníci posunou vaše aplikační a IT prostředí na vyšší úroveň automatizace a podpoří vás poradenstvím v oblasti IT strategie.

Zjistěte více

ONCITE - komplexní řešení pro průmysl

ONCITE je edge cloudové datové centrum na klíč pro aplikace Průmyslu 4.0 v reálném čase se suverenitou dat. Ukládá a zpracovává výrobní data téměř v reálném čase ("on premise") a harmonizuje data pro analýzy založené na umělé inteligenci.

To umožňuje společnostem digitálně optimalizovat výrobu s minimální dobou nastavení, maximalizovat hodnotu svých dat a následně tato data zpřístupnit pro budoucí využití. Uživatelé si zachovávají plnou suverenitu nad svými daty a mohou sami rozhodovat o tom, komu poskytnou přístup ke kterým datům a které platformy a veřejné cloudy chtějí využívat pro spojení se svými partnery.

Řešení vyvinuly společnosti Rittal a German Edge Cloud - člen skupiny Friedhelm Loh Group - ve spolupráci s Bosch Connected Industry a Fraunhofer Gesellschaft.

Lefdal Mine Datacenter (LMD) - datové centrum

Datové centrum Lefdal Mine Datacenter (LMD) na západním pobřeží Norska stanovuje nové standardy v našem oboru. Pětipodlažní systém tunelů o rozloze 120 000 m² se může pochlubit celkovou kapacitou 200 MW. Je napájeno výhradně z obnovitelných zdrojů energie a chlazeno vodou z nedalekého fjordu. Nabízí výraznou úsporu nákladů až 40 % například ve srovnání s cloudovým datovým centrem umístěným v Německu. Navíc je také vysoce bezpečné: Zatímco skalní útvar poskytuje přirozenou ochranu před elektromagnetickými vlnami, fyzický přístup je také omezen na dva vstupy.

Datové centrum v dole Lefdal je jediným zařízením svého druhu na světě a ukazuje se, že se do něj vyplatí investovat, protože stále více společností potřebuje přístup k vysoce flexibilním, bezpečným a efektivním IT zdrojům. Standardizované kontejnery datových center Rittal tyto požadavky splňují. Flexibilní, škálovatelné IT infrastruktury lze implementovat během pouhých šesti týdnů.