Bauer Systeme

Spolehlivé údaje na každém kroku

Automatizace od začátku do konce a důsledná digitalizace všech procesů jsou faktory úspěchu při výrobě rozváděčů a rozvodnic, protože umožňují optimalizovat efektivitu v celém hodnotovém řetězci. Tato uživatelská zpráva společnosti Bauer System - sídlící v německém Brettenu - ukazuje, jak úspěšně lze tento model uvést do praxe. EPLAN Electric P8 se ve společnosti Bauer System používá pro plánování elektroinstalace. Poté následuje 3D plánování konstrukce v programu EPLAN Pro Panel, během něhož se vytváří virtuální prototyp. "V naší dílně již pokládáme základy pro automatizaci," vysvětluje Oliver Martin, vedoucí oddělení elektrotechnického projektování ve společnosti Bauer System. Všechny další procesy vycházejí z vygenerovaných dat. A to nejen v dílně; ke stejným datům mají přístup také nákup, kalkulace nákladů, řízení zásob, logistika a příprava práce. Pro dosažení vysoké úrovně kvality ve výrobě je zapotřebí odpovídající kvalita plánování. Teprve když jsou všechna data správná, mohou následné procesy probíhat automaticky.

Databáze EPLAN je klíčem v nešem inženýrském procesů a je příslušně udržovaná s velkou opatrností.
Oliver Martin, Head of Electrical Design at Bauer Systeme
Automatizace od začátku do konce a důsledná digitalizace všech procesů jsou faktory úspěchu při výrobě rozváděčů a rozvodných zařízení.

Vysoká úroveň detailů vytváří efektivitu

"V systému EPLAN Electric P8 využíváme mnoho funkcí," vysvětluje pan Martin: "Existuje jen velmi málo dalších výrobců rozváděčů, kteří mají v P8 takovou hustotu dat, jakou musíme realizovat." V důsledku toho vykazují elektrická schémata i virtuální prototypy vysokou míru detailů a jsou odpovídajícím způsobem rozsáhlé. Plán zapojení a virtuální prototyp tvoří základ pro všechny následující pracovní fáze. Čím podrobnější je plánování, tím efektivnější může být výroba. Přestože je potřeba vynaložit v projekční kanceláři o něco větší úsilí, vše se vyplatí během následného výrobního procesu. Celkově však lze projekty realizovat s nižšími personálními náklady.

Automatizace dílny

Důležitost vysoké kvality dat se pak projevuje v dílně, kde se skříně zpracovávají na obráběcím centru Perforex od společnosti Rittal Automation Systems. "Data pro obráběcí centrum Perforex přicházejí přímo z konstrukčního plánování; v dílně pak lze zpracování spustit několika kliknutími myši," vysvětluje Martin. Kromě obrábění skříní umožňuje konzistentní správa dat také úlohy, jako je montáž kabelů a řezání nosných lišt a kabelových kanálů na míru. Rozsah, v jakém společnost Bauer System digitalizovala všechny své procesy, je vidět v dílnách: Jak ve strojírenské, tak v elektrotechnické dílně pracují všichni zaměstnanci bez tištěných plánů zapojení.

Přehled

Projekt
Bauer Systeme GmbH
Místo
Bretten, Německo
Obor
Electrical-and-Automation
Výzva

Vysoká kvalita výroby

Řešení

Návrh elektroinstalace v programu Eplan Electric P8, 3D návrh konstrukce v programu Eplan Pro Panel
Všechny ostatní procesy (nákup, kalkulace, logistika atd.) vycházejí z vygenerovaných dat.
Vysoká úroveň detailu již ve fázi plánování
Obrábění skříně na obráběcím centru Perforex