Bürger

Spolehlivá ochana řídicí elektroniky při mokrém čištění

Rodinná firma Bürger z Švábska vyrobí každý den téměř 1,5 milionu plněných taštiček. Při své výrobě klade firma Bürger velký důraz na moderní výrobní a technologické procesy a nejvyšší hygienické standardy. Aby byla řídicí elektronika, která je nainstalována uprostřed výrobního procesu, bezpečně chráněna při denním mokrém čištění celého zařízení proti prosakování a výpadkům v důsledku pronikání vody, spoléhá firma ze Švábska důsledně na systém skříní Rittal HD - od malých svorkovnicových skříní až po velké kompaktní skříně.

Naše praktické zkušenosti s hygienickými konstrukčními řešeními od společnosti Rittal byly tak přesvědčivé, že jsme je zahrnuli do našich specifikací.
Bernd Müller, vedoucí týmu údržby Bürger

Čištění beze zbytků

Firma Bürger využívá už několik let skříně z modulově koncipovaného stavebnicového systému hygienického designu (HD) Rittal, který splňuje vysoké hygienické požadavky potravinářského sektoru až do nejmenších detailů. HD skříně vyrobené z nerezové oceli, které se opticky liší od běžných skříní šikmou střechou, je možné čistit beze zbytků. Jsou koncipovány v souladu se směrnicemi EHEDG a osvědčují se zejména při otevřených procesech – tedy tam, kde se zpracovávají ještě nezatavené potraviny, například čerstvé plněné taštičky.

Utěsnění bez mrtvých zón

Typickým znakem produktové řady HD Rittal je modré, vnější silikonové těsnění. Zajišťuje dokonalé utěsnění a bezpečně chrání elektroniku instalovanou ve skříni proti vlhkosti a pronikajícímu mokru během předepsaného denního mokrého čištění, při kterém se používá voda, pěna a desinfekční prostředky.
Těsnění je vyrobeno z jednoho kusu a lze ho snadno a rychle vyměnit. Na rozdíl od metrového zboží zabraňují průběžná HD těsnění tomu, aby se za těsnění při montáži zatáhlo a vznikaly tak na konci dodatečné mezery. Spáry, vnější závěsy nebo nepřístupné mrtvé prostory, které mohou sloužit jako semeniště mikroorganismů, byly záměrně vyloučeny – a předcházejí možné křížové kontaminaci.

Přímo uprostřed akce

Ve výrobě se používají skříně s hygienickým designem v nejrůznějších velikostech. K nejmenším „osamělým bojovníkům“ patří malá skříňka HD na automatickém stroji na Schupfnudel (švábské bramborové nudle). Kompaktní skříň poskytuje bezpečnou ochranu pro pohon motoru, který zajišťuje bleskurychlé tvarování speciálních válečků z bramborového těsta.
Hned pět větších kompaktních skříní z řady HD se nachází v moderním balicím zařízení, které je umístěno ve speciálním čistém prostoru.
I na okraji své výrobní oblasti sází výrobce plněných taštiček stále častěji na hygienicky optimalizované rozváděčové skříně Rittal. V Crailsheimu se už delší dobu používají skříně HD jako kabiny pro telefonní zařízení a systémy časové evidence. .

Přehled

Projekt
Bürger
Místo
Ditzingen, Německo
Obor
Food-and-Beverage-Industry
Výzva

Mokré čištění rozváděčů
Rozváděčové skříně nesmí mít tzv. mrtvé prostory
Instalovatelné uprostřed výroby

Řešení

Rozváděčové skříně s hygienickým designem (HD) v nejrůznějších velikostech