Canal Marine & Industrial

Standardizovaný systém - hybridní pohony na Velkých jezerech

Flotila remorkérů na Velkých jezerech v Severní Americe objevuje hybridní pohony. Spotřeba, ochrana životního prostředí, životnost a výkon: Hybridní kombinace elektrického pohonu a dieselového motoru nabízí skutečné výhody, zejména u pracovních plavidel. V roce 2019 uvedla společnost Great Lake Towing z Clevelandu v Ohiu do provozu první tři remorkéry s hybridním pohonem. A společnost Rittal je také na palubě: jako partner pro rozvodnou techniku elektrického pohonu. Rozhodujícím úkolem pro specializovanou firmu bylo vybudovat rozváděčovou skříň a napájecí infrastrukturu ze standardizovaného systému a prostorově úsporným způsobem. Kromě toho musel být systém dostatečně robustní pro námořní aplikace.

Výkonnější a citlivější

Kanadská společnost "Canal Marine & Industrial získala pro svou novou generaci remorkérů zakázku od společnosti "Great Lakes Towing" na výrobu hybridu elektromotoru a dieselového motoru. Lodě na pěti Velkých jezerech mezi USA a Kanadou mohou být díky této kombinované formě pohonu citlivěji navigovány. Elektromotor navíc elegantně zvládá nižší dílčí zatížení a zároveň hospodárně využívá palivo. Zde jsou dieselové motory nedostatečně vytíženy; opouštějí svůj optimální provozní rozsah a pracují neefektivně. Případně, pokud je potřeba větší výkon, než může poskytnout hlavní motor, je elektromotor použit jako posilovač.

Se společností Rittal jsme vytvořili výkonné a energeticky úsporné řešení rozváděčů pro Great Lakes Towing a všechny naše konstrukce hybridních a bezemisních pohonů.
Shawn Balding, Commercial Director von Canal Marine & Industrial
Společnost Canal Marine & Industrial byla schopna vytvořit komplexní řídicí a napájecí technologii s využitím standardizovaných komponentů z produktové řady Rittal.

Systémový integrátor splnil objednávku největší lodní společnosti pro pracovní lodě a remorkéry plující pod vlajkou USA pomocí řešení skříní Rittal. Společnost Canal Marine & Industrial byla schopna vytvořit komplexní řídicí a napájecí technologii s využitím standardizovaných komponentů z produktové řady Rittal. Nicméně omezený prostor pro stejnosměrné napájení a měniče elektromotorů představoval výzvu. Přes všechny požadavky na kompaktnost musela technologie zůstat snadno přístupná. Robustní konstrukce zakázkového řešení nakonec zaručila dostupnost technologie i v náročných podmínkách, kterým čelí pracovní plavidlo. U společnosti Rittal však taková provozní spolehlivost není na úkor flexibility. Systém, který je certifikován pro použití na moři, nabízí modulární řadu skříní, stejně jako flexibilní příslušenství pro vedení kabelů a řadu dalších možností přizpůsobení nebo rozšíření.

Zvládnutí ztrát výkonu

Detaily náročnosti vybavení remorkéru elektromotorem ilustruje mikroklima panující ve skříních na palubě. Systém převádí a přesouvá energii z míst, kde je k dispozici, do míst, kde je potřeba, prostřednictvím nezávisle řízených a konfigurovaných frekvenčních měničů. Vzniklé tepelné ztráty musí být odváděny ze skříně, protože rostoucí teploty jednak zkracují životnost měničů a jednak snižují jejich výkon (derating). Tyto detaily si vyžádaly instalaci vnitřního řídicího systému do rozváděčových skříní. Systém Rittal nabízí ventilátory, topná tělesa a funkci regulace teploty. Mimochodem, během provozu je třeba přepravovat velké objemy, protože vzduch ve strojovně je již ohřátý vznětovým motorem. Pokud je loď zakotvena u přístaviště, pohony stojí a nevytvářejí tak žádné odpadní teplo. Integrovaný ohřívač se v chladném období sám zapíná, aby se uvnitř skříně vlivem poklesu teploty netvořila kondenzace.