Letiště Dubrovník

Datové centrum Rittal zajišťuje vysokou dostupnost, spolehlivost a kvalitu

Dubrovník - jeden z nejlepších turistických cílů na světě. Jedinečné městské hradby, historická tradice, kulturní dědictví. V důsledku nárůstu turistů muselo být modernizováno letiště a jeho IT infrastruktura. Z tohoto důvodu byl postaven nový letištní terminál. Rittal byl pověřen zřízením moderního datového centra s vysokou dostupností.

Integrálním aspektem datového centra je spolehlivost potřebná pro dlouhodobý rozvoj letiště - a to jak z hlediska ukládání digitálních dat, tak z hlediska IT obecně.
Tomislav Macan, Maintenance a Development Manager, Dubrovnik Airport

Spolehlivost, dostupnost, zabezpečení a kvalita

Pro správu letišť je nezbytná IT infrastruktura. Protože je letiště v Dubrovníku otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nejdůležitějšími faktory v procesu rozhodování byla spolehlivost, dostupnost, bezpečnost a kvalita IT infrastruktury. Rittal a místní IT partneři Kodeks, Combis a Optimal Sistemi představili nejlepší řešení. Protože datové centrum je srdcem systému správy letiště a musí splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy, bylo navrženo jako samostatná jednotka v modulární místnosti Rittal s vysokou dostupností.

Společnost Rittal a místní partneři v oblasti IT, společnosti Kodeks, Combis a Optimal Sistemi, představili nejlepší řešení. Vzhledem k tomu, že datové centrum je srdcem systému řízení letiště a musí splňovat extrémně vysoké bezpečnostní standardy, bylo realizováno jako samostatná, vyhrazená jednotka v modulární místnosti Rittal s vysokou dostupností.

Efektivní spotřeba energie

Serverové skříně jsou uspořádány do dvou řad podle principu horké uličky, který umožňuje účinné chlazení zařízení v serverových skříních a ve zbytku místnosti. Chladicí řešení Rittal LCP CW umožňují cílené chlazení pouze v oblastech, kde je to nutné. Řešení představují efektivní spotřebu energie: za ideálních podmínek je možné PUE pod 1,2.

Záruka maximální redundance

V případě výpadku proudu je datové centrum napájeno z generátorů a modulárních systémů ABB UPS. Díky jedinečné decentralizované paralelní architektuře (DPA) zaručuje maximální redundanci a nepřetržitou a spolehlivou energii pro nové datové centrum.

Datové centrum má zvýšenou podlahu umožňující mechanické instalace v místnosti níže. V případě požáru spustí systém včasné detekce požáru hašení plynu. Aktivace požárního poplachu automaticky otevře dekompresní klapky, které jsou nainstalovány, aby se zabránilo přetlaku způsobenému vnikajícím plynem, který by způsobil deformace ve struktuře stěny místnosti.

Přehled

Projekt
Letiště Dubrovník
Místo
Dubrovník, Chorvatsko
Obor
IT-infrastructure
Infrastructure-Telecommunications
Aviation-Industry
Výzva

Vybudování nového terminálu, kde byl nastaven deadline do roku 2019 (pro více než 3,5 milionu cestujících) v důsledku rostoucího množství leteckých aktivit
Bezpečné a vysoce dostupné datové centrum, které zajistí všechny procesy na letišti (například přepravu zavazadel)

Řešení

Kompletní IT infrastruktura Rittal (bezpečnostní místnost, TS IT racky, LCP CW a IT-Chiller, CMC III, UPS-System od ABB, PDR a PSM)