Motorové závody

Servis a kontrola účinnosti chladicích zařízení ukazuje potenciální úspory

Ve výrobním závodě Ford Motor Company v Kolíně nad Rýnem došlo během roku k několika odstávkám systému kvůli vadným chladicím jednotkám. Společnost Ford přijala nabídku společnosti Rittal provést kontrolu všech chladicích jednotek nezávislou na výrobci a také najít potenciální úspory energie. Analýza provedená servisními specialisty společnosti Rittal ukázala naléhavou potřebu oprav a výměny u jedenácti procent instalovaných chladicích jednotek Společnost Rittal navíc vypracovala komplexní výpočet energetické účinnosti, jehož výsledkem byly úspory ve výši více než půl milionu eur do 10 let s návratností investice do nových chladicích jednotek za pouhých 2,4 let.

Kontrola společnosti Rittal odhalila významné možnosti úspor pro náš závod.
Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager společnosti Ford, Kolín nad Rýnem

Testováno více než 220 chladicích jednotek od různých výrobců>

Technici společnosti Rittal zkontrolovali stav údržby více než 220 chladicích jednotek v továrně Ford v Kolíně nad Rýnem, a to jak u klimatizačních jednotek Rittal, tak u zařízení třetích stran. Zkontrolovali součásti chladicí jednotky, zda nejsou znečištěné, zda nejsou poškozené, a také hlučnost ložisek. Poté vypracovali kontrolní seznam údržby a formulovali návrhy na zlepšení. Analýza ukázala, že z více než 220 instalovaných chladicích jednotek bylo 25 vadných a vyžadovaly opravu nebo výměnu. Většina těchto zařízení byla konkurenčními produkty s průměrným věkem pouhých pěti let.

Praktický test s chladicí jednotkou Rittal Blue e+ přesvědčil

Souběžně s servisní prohlídkou vytvořil tým Rittal ve výrobním závodě Ford testovací zařízení v praktických podmínkách. Od července 2016 byla chladicí jednotka Rittal Blue e+ 2,6 kW porovnávána s chladicí jednotkou 2,5 kW od konkurence. Výsledek ukázal úsporu energie 88,9 procent u zařízení Blue e+ ve srovnání s produktem jiného výrobce.

Vedoucí údržby výrobního závodu je výsledkem ohromen

Rittal vypracoval rozsáhlý výpočet efektivity pro závod Ford v Kolíně nad Rýnem na základě shromážděných údajů. Výměnou 150 chladicích jednotek za Rittal Blue e a Blue e+ lze v Kolíně nad Rýnem po dobu deseti let dosáhnout energetických úspor přes 552 000 eur a 276,3 tun CO2. Po odečtení částky investice je výsledkem nízké amortizační období pouze 2,42 roku, což bylo výrazně pod požadovanými 3,5 roky.

Efektivní produkty společnosti Rittal a poradenská služba přispěly k tom, aby byl Rittal svými chladicími jednotkami opět zahrnut do technické specifikace dodávky. Toto je skvělé potvrzení pro servisní tým Rittal a jejich nové servisní poradenské služby.

 

Přehled

Projekt
Ford Motorenwerke
Místo
Kolín nad Rýnem, Německo
Obor
Automotive-Industry
Výzva

Snížení spotřeby energie
Vysoká dostupnost chladicích zařízení zajišťujících výrobní procesy

Řešení

Servis a kontrola účinnosti starých a částečně vadných chladicích jednotek
Výměna 150 chladicích jednotek s Rittal Blue e a Blue e +
Až o 88,9% nižší spotřeba energie, úspora energie 276,3 tun CO2