Aplikace pro zákazníky

Mezinárodní poskytovatel telekomunikačních služeb: 100 % dostupnost

Jeden z předních poskytovatelů telekomunikačních služeb v USA potřeboval flexibilně konfigurovatelné IT skříně včetně chlazení a monitorování pro nové výzkumné a testovací zařízení. V laboratořích a zkušebnách různých velikostí bylo třeba nainstalovat maximální možný počet skříní na co nejmenším prostoru. Telekomunikační společnost zároveň požadovala nejvyšší spolehlivost celého řešení a bezproblémové monitorování kritických systémových komponent. Cílem byla dostupnost systému nejméně 100 %. Souhra těchto specifikací učinila z projektu mimořádně náročnou instalaci pro odborníky společnosti Rittal.

Rittal vyvinul koncepci založenou na modulárních skříních, které lze přizpůsobit podmínkám v dané místnosti. Řešení společnosti Rittal zahrnovalo předem smontované modulární serverové skříně TS IT různých rozměrů, předem nakonfigurované s osvětlením LED, řízením kabelů a proudění vzduchu a dalším příslušenstvím. Součástí návrhu systému bylo také vysoce účinné řešení klimatizace Rittal Blue e+, které zajišťuje energeticky úsporný odvod tepla.

 

K monitorování bylo použito řešení Rittal CMC III. To umožňuje sledování parametrů klimatizace a prostředí v reálném čase a podporuje tak správce v případě selhání jednotlivých komponent. Automatické otvírače dveří IT stojanů a odsávací ventilátory zajišťují ochranu v případě výpadku chlazení, čímž maximalizují dostupnost IT komponent. Ve zkušebním a laboratorním prostoru byly instalovány řízené EC ventilátory (s elektronickou komutací) pro dodatečný odvod tepla a klimatizaci pro zvýšení bezpečnosti při poruše. Redundantně navržený systém chlazení IT by měl rovněž podporovat požadavek na co nejvyšší dostupnost. Vysoká úroveň bezpečnosti při selhání je důležitá zejména tehdy, když telekomunikační společnost provádí dlouhodobé testy zařízení TC.

Vysoká spolehlivost systému a velká flexibilita a přizpůsobivost IT skříní podporují poskytovatele telekomunikačních služeb při snadnější realizaci budoucích požadavků v oblasti výzkumu a testování. Monitorování CMC pomáhá zejména zaznamenávat provozní parametry v reálném čase a rychle reagovat v případě poruch, protože přístup je pohodlně zajištěn na dálku prostřednictvím webového portálu.

Přehled

Projekt
International telecom provider
Místo
n.a., USA
Obor
IT-infrastructure
Infrastructure-Telecommunications
Výzva

Dostupnost systému 100 procent

Instalace v omezeném prostoru

Průběžné monitorování všech součástí systému

Řešení

Modulární serverové skříně TS IT různých rozměrů, předkonfigurované s osvětlením LED, řízením kabelů a proudění vzduchu

.

Chladicí jednotky Rittal Blue e+ pro vysokou energetickou účinnost

.

Komplexní monitorování pomocí systému Rittal CMC III, sledování regulace klimatu a okolních parametrů v reálném čase

Redundantní chlazení pro vysokou dostupnost