Nestlé, Švýcarsko

Energetická účinnost pro pražení kávy

Přístup do výzkumného centra kávy Nestlé ve švýcarském Orbe je jako pozvánka do labyrintu. V poměrně malé výrobní hale Nestlé Production Technology Center (PTC) bylo instalováno nespočet kabelů, strojů a ovládacích panelů. Vývojáři v této testovací továrně před zahájením výroby vyrobili detaily kapslí Nespresso. Proces zmrazování sušené kávy byl v těchto halách po celá desetiletí optimalizován. Úspěšné inovace produktů učinily z Nestlé Research Center (PTC) měřítko pro používání nových technologických technologií. PTC se opírá o odborné znalosti řady partnerů, a byl proto připraven zúčastnit se srovnávacího testu, který by ukázal nárůst energetické účinnosti u Rittal Blue e+ ve srovnání se standardní chladicí jednotkou.

Jsme vždy motivování pomoci originálním inovacím dosáhnout skutečný průlom.
Philippe Demarque, projektový manažer, Nestlé PTC Orbe
V potravinářském průmyslu je zapotřebí nejen procesní teplo, ale také co nejstálejší a energeticky nejúčinnější chlazení.

Důraz je kladen na úsporu energie na chlazení

V potravinářském průmyslu existuje nejen potřeba procesního tepla, ale také potřeba co nejstálěji a co nejúčinněji chladit. Nejen skladování v chladu nebo rychlé zmrazování potravin vyžaduje hodně energie, ale také chlazení elektrických ovládacích prvků. Aby byla zajištěna konstantní teplota v rozváděčové skříni, musí být teplo neustále odváděno. Společnost Nestlé Švýcarsko se zavázalak využití ekenomivky účinné zdroje a přijala konkrétná závazky k neustálému zlepšování, například pokud jde o emise CO2 a spotřebu vody.

Společnost Rittal oslovila Nestlé PTC s návrhem provést srovnávací test mezi konvenčním chladicím zařízením Blue e a zařízením nejnovější generace Blue e+. Každý z nich je namontován na dvou identických rozvaděčích Rittal, které již byly v provozu zákazníka. Rittal nenabízí pro testovací období pouze novou klimatizační jednotku, ale také zpřístupňuje protokoly o měření a měřicí zařízení po dobu jednoho roku. Již nyní je jasné, že princip Rittal Blue e+ výrazně zvyšuje energetickou účinnost chlazení. Na základě dosavadních výsledků se očekává, že spotřeba energie během testovací fáze bude ve srovnání se starším standardním zařízením Blue e přibližně o 72 procent nižší.

Aktivní a pasivní chlazení

S nejnovější generací nástěnných chladicích jednotek Blue e+ činí chlazení rozváděčů obrovský skok vpřed. Společnosti Rittal se podařilo uvést do provozu dvě technologie přenosu tepla. Nejprve zajišťuje optimální chladicí výkon kompresor s řízenou rychlostí. Zadruhé, je zabudována takzvaná „tepelná trubka“. Trubice je naplněna chladivem, které plní objem v kapalném a parním stavu. V jednom bodě na potrubí, tj. ve výparníku, se teplo přenáší z vnitřku rozváděče na kapalinu, která se okamžitě odpařuje. Tím se uvnitř potrubí vytvoří tlakový gradient, takže výsledná pára stoupá nahoru do oblasti kondenzátoru. Dříve absorbované latentní teplo se uvolňuje do okolního vzduchu a chladivo znovu mění svůj fyzikální stav z plynného na kapalný. Díky gravitační síle proudí kapalné chladivo zpět do výparníku a cyklus začíná znovu. Tento princip však může fungovat, pouze pokud je teplota mimo rozváděč nižší než vnitřní teplota. S tepelnou trubicí můžete chladit zdarma, bez jakékoli externí pomoci.

Spolehlivost

Konstantní teplota v rozváděči je zaručena pomocí tří režimů řízení; v režimu tepelného potrubí, v hybridním režimu (tepelné potrubí a kompresor) a v režimu chladicího cyklu (pokud je venkovní teplota vyšší než vnitřní teplota). Zařízení také nabízí digitální rozhraní: data lze číst okamžitě a chybové zprávy lze odesílat například do smartphonu. Díky inovativnímu principu Blue e+ je zřejmý obrovský pokrok v technologii chlazení.

Přehled

Projekt
Nestlé Research Center
Místo
Orbe, Švýcarsko
Obor
Food-and-Beverage-Industry
Výzva

Dosažení energetické účinnosti při chlazení

Snížení emisí CO₂ a spotřeby elektřiny

Řešení

Porovnání chladicí jednotky Rittal Blue e s nejnovější generací Blue e+

Odhadovaná 72% nižší spotřeba energie