Pneumatechnique

Výrobce rozváděčů snižuje náklady s automatizačním řešením od společnosti Rittal

Britský výrobce rozváděčů Pneumatechnique Ltd. hledal způsoby, jak automatizací snížit své provozní a režijní náklady - a našel správné řešení ve společnosti Rittal. Obráběcí centrum Perforex zkracuje dobu obrábění rozvaděčů, zvyšuje přesnost opakujících se pracovních kroků, a zároveň umožňuje efektivnější využití specialistů na výrobu.

Dnes můžeme dokončit projekt za 20 minut, který by dříve trval čtyři hodiny. Zároveň se zlepšila kvalita.
Adam Wilson, Production Manager ve společnosti Pneumatechnique Ltd.

Dříve: Jednoduché pracovní operace a enormní úsilí

Největší výzvou pro Pneumatechnique byl neefektivní způsob práce jeho výrobního personálu: Velká rozmanitost variant s malými sériemi znamenala, že vysoce kvalifikovaní a dobře placení zaměstnanci nemohli být nasazeni podle svých schopností. „Potřebovali jsme, aby naši lidé prováděli nejjednodušší typy činností jako je vrtání. Bylo tedy nasazeno hodně pracovních zdrojů a podle toho stálo spoustu peněz, “uvádí Jim Venters, výkonný ředitel společnosti Pneumatechnique. Jako řešení bylo potřeba zavést automatizaci.

Dnes: Automatizované obrábění s Rittal Perforex

Při provádění průzkumu trhu se konstruktér skříně dozvěděl o CNC obráběcím centru Rittal Perforex, které dokončuje všechny operace obrábění plně automaticky. Výpočty nákladů ukázaly, že investice do stroje by významně snížila provozní a obecné náklady a že by se bezpochyby vyplatila.

Vyšší kvalita díky vysoké opakovatelnosti

Další výhoda automatizace: Ačkoli se dramaticky snížila doba obrábění pro každou skříň, kvalita obrábění se díky vysoké úrovni mechanické přesnosti ještě zvýšila. „Z výrobního hlediska je největší výhodou stroje jeho opakovatelnost,“ dodal Adam Wilson, vedoucí výroby ve společnosti Pneumatechnique. „Stroj se nastaví pouze jednou - vše ostatní funguje samo. Díly jsou spolehlivě rozměrově přesné a v rámci tolerancí. A chyby, které se vyskytovaly při ručním zpracování, se již nevyskytují.“

Přehled

Projekt
Pneumatechnique Ltd.
Místo
Peterborough, UK
Obor
Electrical-and-Automation
Výzva

Použití automatizace ke snížení nákladů a doby obrábění
Zlepšení opakovatelnosti
Efektivní nasazení specializovaného produkčního personálu

Řešení

Zkrácení doby obrábění a zároveň optimalizace kvality
Zlepšení přesnosti opakujících se operací