Schaltanlagenbau Westermann

Automatická výroba v konstrukci rozváděčů

Digitalizace zasáhla také středně velké společnosti, zabývající se výrobou rozváděčů. Typickým příkladem je Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann z Mindenu.

Společnost s přibližně 70 zaměstnanci spojila v posledních letech dvě místa a optimalizovala výrobu. Jedním z aspektů této optimalizace je digitalizace konstrukce rozváděčů. S podporou "Digital v NRW", podporovaném Fraunhoferovým institutem pro návrh systému mechatroniky (IEM), mimo jiné, vymizí z výroby schémata zapojení v tištěné podobě. Studie IEM ukázala, že zapojení představuje cca polovinu celkového času výroby rozváděče. Zde se tedy očekává největší zvýšení efektivity.

Projekt digitalizace zapadá do naší strategie velmi dobře a otevírá některé zajímavé potenciály na tomto měnícím se trhu.
Heinz-Dieter Finke, technický ředitel ve společnosti Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann
Zapojení bez elektrického schématu

Při zapojování komponentů v rozváděči je stále zapotřebí hodně manuální práce. Doposud byla elektrická schémata vytištěna ve Westermannu a poté předána elektrikářům na dílnu. Každý provedený úkon - zapojení vodiče - se ve schématu zapojení označilo. Tento tradiční postup má řadu nevýhod; například vyrobená označení jsou někdy vysoce individuální, tedy každý pracovník označuje jinak. Pokud pracovník potřebuje pokračovat v práci, kterou jeden kolega již zahájil, musí nejprve zjistit význam označení kolegy. Tištěné schéma navíc vždy představuje pouze jeden obrázek projektu v určitou dobu. Nezahrnuje žádné změny provedené po vytištění el. schématu. Aby bylo zajištěno konzistentní a aktuální ukládání dat během procesu zapojování, musí mít pracovník přístup k digitálním (a tedy vždy aktuálním) datům. Současně je podpora digitálního toku dat užitečná při snižování pracovní zátěže. Software Smart Wiring od společnosti Eplan představuje způsob, jak si usnadnit práci. Na tabletu software zobrazuje všechny vodiče, která je třeba zapojit. Kromě zdroje a cíle propojů je zobrazena barva a průřez, stejně jako úprava konců vodičů a označení připojovacích bodů. Pokud byl pro rozváděč vytvořen virtuální prototyp v Eplan ProPanel, lze také vizualizovat pokládku a rozložení vodičů v rozváděči - prodrátování. Digitální přenos el. schémat na pracoviště také znamená, že změny projektu lze sdělit v reálném čase.

První testy byly úspěšné

S pomocí Fraunhoferova institutu bylo zkoumáno, jak efektivní je „bezpapírové“ zapojení v praxi. Za tímto účelem byl připraven ukázkový rozváděč s typickými součástmi ve skříni Rittal AE. Několik zaměstnanců - kvalifikovaný elektrikář, praktikant a polokvalifikovaný zaměstnanec - museli rozváděč zapojit, oběma metodami, jak konvenčně, tak pomocí Smart Wiring. Byly prokázány jasné úspory času stráveného zapojením a také bylo prokázíno zvýšení kvality. Zaměstnanci si mohli přizpůsobit svůj vlastní způsob práce se softwarem Eplan Smart Wiring, aby bylo zapojení snazší a efektivnější. Celkově se všichni shodli, že digitalizace elektroinstalace v konstrukcích rozváděčů funguje velmi dobře. Po těchto úspěšných testech společnost nyní pracuje na tom, aby digitalizace ve výrobě byla standardním procesem.