Thermia

Konzistentní data zvyšují produktivitu

Velkou výzvou pro střední společnosti v oblasti řízení a konstrukce rozváděčů je realizovat projekty co nejefektivněji a současně poskytovat vysokou kvalitu. K dosažení tohoto cíle přispívá vysoký stupeň automatizace a kompletní uchovávání dat - od projektování až po výrobu. A má to smysl i pro malé a střední podniky. Ve společnosti Thermia v Leuze-en-Hainaut v Belgii se používají řešení od společností Eplan a Rittal. Data z 3D plánování výstavby se používají pro automatizované výrobní procesy. Výsledkem je výrazně vyšší produktivita ve společnosti, jejíž hlavní kompetencí je energeticky efektivní technologie budov .

Pro Panel od společnosti EPLAN a Perforex společnosti Rittal zvyšují naši kvalitu a efektivitu.
Frédéric Vandewiele, Geschäftsführer, Thermia
Společnost Thermia v belgickém Leuze-en-Hainaut využívá řešení od společností Eplan a Rittal Automation Systems.

Pro Panel a Perforex pro vyšší efektivitu

Prostřednictvím seminářů Rittal obdržela společnost Thermia cílené návrhy, jak lze optimalizovat procesy ve společnosti v celém hodnotovém řetězci a jak lze zvýšit efektivitu. Společnost zaujala možností automatizovaného zpracování krytů, rozváděčů a plochých dílů. Toho lze dosáhnout nejlépe v dokonalé vzájemné spolupráci s 3D konstrukčním plánováním, proto se investovalo do licencí Pro Panel od společnosti Eplan a do obráběcího centra Perforex společnosti Rittal. Perforex je vhodný pro obrábění panelů, jako jsou montážní desky, dveře rozváděčů i celých rozváděčů vyrobených z kovu nebo plastu. Díky použití Pro Panel a obráběním na Perforexu byla společnost schopna výrazně zvýšit efektivitu výroby, protože ruční úkoly spojené s obráběním skříně jsou nyní historií.

Správná data jsou klíčová

Nejprve byly nainstalovány licence Pro Panel a byly provedeny potřebné školicí kurzy. Tímto způsobem byli zaměstnanci připraveni správně generovat data potřebná pro obráběcí centrum Perforex. Frédéric Vandewiele o této zkušenosti hovoří: „Během školení jsme si uvědomili, že kvalita dat poskytovaných projektanty, jako jsou 3D informace nebo makra Eplan, mají zásadní význam. Pouze s vysokou kvalitou dat můžeme provádět obrábění na Perforexu správně a s vysokou úrovní kvality.“ Zavedením řešení Pro Panel a uvedením Perforexu do provozu se nyní část inženýrského procesu přenáší z dílny do konstrukčního oddělení. Všechna data pro rozváděče od společnosti Rittal byla v portálu Eplan Data Portal k dispozici v plné a optimální kvalitě. Dobrá koordinace mezi Eplanem a Rittalem byla pro Thermiu obzvláště výhodná. Například zaměstnanci Eplan byli na místě, když byl Perforex uveden do provozu, aby zajistil hladký přenos dat.

Přehled

Projekt
Thermia sprl
Místo
Leuze-en-Hainaut, Belgie
Obor
Electrical-and-Automation
Výzva

Efektivní a vysoce kvalitní implementace projektu

Řešení

Konzistentní správa dat od projektování po výrobu
3D plánování pro automatizované výrobní procesy

Použití Perforexu pro obrábění plochých dílů jako jsou montážní desky nebo k obrábnění kompaktních rozváděčů
Téměř žádné manuální činnosti