US-Retailer

Procesy elektronického obchodování fungují s Rittal bezpečně a energeticky efektivně

Objednáno dnes - doručeno zítra: Pro online prodejce je rychlé a spolehlivé zpracování objednávek klíčem k loajalitě zákazníků. Sklady obalů s vysokou úrovní automatizace zajišťují, že zboží je zákazníkům dodáváno rychle a efektivně. Schopné automatizační systémy stejně jako specializované softwarové aplikace řídí logistické procesy a vyžadují bezpečnou IT infrastrukturu. Globální poskytovatel elektronického obchodování umístil do svých skladů citlivé IT systémy pro zpracování svých dat. Tyto citlivé systémy však byly vystaveny prachu a dalším nebezpečím, například přístupu neoprávněných osob. Před několika lety se společnost rozhodla aktualizovat svou IT infrastrukturu skladu pomocí řešení Rittal, včetně chladicích jednotek Blue e+. Pomocí chlazení s uzavřeným okruhem a dalších technologií jsou jednotky navrženy tak, aby zvýšily provozní spolehlivost a zvýšily energetickou účinnost.

Účinnost se setkává se spolehlivostí

Chladicí jednotky Blue e+ IT od společnosti Rittal využívají inovatiní hybridní technologii, při kterém paralelní chladicí okruhy spolupracují na základě teplotního rozdílu. Integrovaná tepelná trubice pro pasivní chlazení odvádí teplo z rozváděčové skříně, jakmile je teplota okolí nižší než požadovaná teplota v rozváděči. Aktivní klimatizace pracuje s kompresorem a komponenty s řízenou rychlostí pro chlazení podle potřeby. Tato jedinečná invertorová technologie nabízí chladicí kapacitu, která přesně odpovídá požadované kapacitě.
Nakonec byly systémy Blue e+ IT doplněny modulem IoT za účelem centralizace monitorování a řízení chlazení IT. Přestože moduly IoT na úrovni řízení neplní žádné rozhodující obchodní funkce, může prodejce použít provozní data pro prediktivní nahlédnutí do výkonu systému a budoucích požadavků. Prodejce podepsal servisní smlouvu se společností Rittal na údržbu těchto systémů. Prostřednictvím své globální servisní sítě s pobočkami ve zhruba 150 zemích nabízí Rittal servis na místě 365 dní v roce. Optimální sklad náhradních dílů umožňuje provést 90 procent všech oprav hned při prvním příjezdu.
Za účelem zvýšení dostupnosti nainstaloval prodejce systémy IT v redundantním provedení. Každý sklad obalů má dvě zcela identická řešení Rittal, což zajišťuje, že společnost může objednávky zpracovávat kdykoli.

Prokázaná úspora nákladů

> Závěr online prodejce: IT systémy Rittal Blue e+ fungují velmi efektivně. Bylo prokázáno, že Blue e+ šetří až 70 procent energie. Prodejce je zákazníkem společnosti Rittal již několik let a během této doby byl schopen otestovat chladicí systémy od různých výrobců. Díky vysoké efektivitě a spolehlivosti zůstane zákazník věrný společnosti Rittal. .

Přehled

Projekt
Internetový maloobchodní prodejce
Místo
nespecifikováno, USA
Obor
Retail
Výzva

Vysoký stupeň automatizace ve skladu obalů pro rychlé dodání zákazníkům
Řízení logistických procesů prostřednictvím automatizačních systémů a softwarových aplikací s podporou protokolu IP
Instalace IT systémů přímo ve skladech
Vysoká energetická účinnost

Řešení

Použití chladicích jednotek Blue e+ IT
70procentní úspora spotřeby energie
Modul IoT pro monitorování a řízení chlazení IT